/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 04.12.2020

pon, 30/11/20

Roboty branżowe

km 416+300, Montaż barier energochłonnych, 30.11.2020

pon, 30/11/20

Roboty drogowe

WA-339, Beton wyrównawczy, 04.12.2020

pon, 30/11/20

Roboty mostowe

399+800

pon, 30/11/20

Zdjęcia lotnicze