/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 413+500, Budowa zbiornika retencyjnego ZB16, 03.07.2020

czw, 09/07/20

Roboty branżowe

Rondo, Wykonywanie krawężników, 01.07.2020

czw, 09/07/20

Roboty drogowe

km 406+660, WA 341, Betonowanie kap chodnikowych, 03.07.2020

czw, 09/07/20

Roboty mostowe

399+800

czw, 09/07/20

Zdjęcia lotnicze