/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
Łochynia DP1025S, Przepust pod zjazdem, 03.02.2021

pią, 26/02/21

Roboty branżowe

km 411+300, Wykonywanie warstwy nasypu, 03.02.2021

pią, 26/02/21

Roboty drogowe

WA-339, Szalowanie przyczółka A, 03.02.2021

pią, 26/02/21

Roboty mostowe

399+800

pią, 26/02/21

Zdjęcia lotnicze