Loga UE

/ Nazwa kontraktu

"Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn,odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) "

 

/ Opis kontraktu

Odcinek E to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa, o długości ok 16,9 km. Jest ostatnim brakującym fragmentem tej drogi na terenie woj. śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. Kontrakt realizowany jest w formule „Projektuj i Buduj” według Warunków Ogólnych Kontraktu pt.: Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédéracion Internationale des Ingénieurs – Conseils) oraz Warunków Szczególnych Kontraktu opracowanych przez Zamawiającego. Inwestycja finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz współfinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przebieg projektowanego przedsięwzięcia nakłada się na istniejący przebieg DK1 Gdańsk – Warszawa w km 399+742,51 do 416+650, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj dla kierunku północ - południe.

Schemat przebiegu drogi (Zamienna Decyzja ZRID z 2019r.)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo