Loga UE

/ Obiekty inżynierskie

,

L.p. Nazwa obiektu Rodzaj obiektu Kilometraż autostrady Podstawowe parametry techniczne Opis obiektu i jego lokalizacja
1 PZ 338a Przejście dla zwierząt dużych nad autostradą A1 400+450,00 Długość konstrukcji nośnej: 52,4 m; szerokość całkowita obiektu: 70,02 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m. Obiekt PZ-338a - przejście dla zwierząt dużych górą nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 400+450,00 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt dużych w ciągu Południowo – Centralnego Korytarza Ekologicznego ponad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 52,40 m, szerokość całkowita: 70,02 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m.
2 Ppz DS 02.1-3 Przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi DP01-2 402+790,41 (0+724,83 - DP01-2) Długość konstrukcji nośnej: 13,3 m; szerokość całkowita obiektu: 9,0 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,49 m. Obiekt Ppz DS. 02.1-3 - przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi DP01-2 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 402+790,41 projektowanej drogi powiatowej DP01-2 (nr drogi 1002S) zlokalizowanej wzdłuż autostrady A1. Obiekt inżynierski znajduje się na przedłużeniu obiektu Ppz-04 i przebiega nad zespolonym z rowem melioracyjnym przejściem dla zwierząt średnich. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 13,30 m, szerokość całkowita: 9,00 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,49 m.
3 PZ 338b Przejście dla zwierząt dużych nad autostradą A1 401+600,00 Długość konstrukcji nośnej: 52,4 m; szerokość całkowita obiektu: 70,02 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m. Obiekt PZ-338b - przejście dla zwierząt dużych górą nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 401+600,00 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt dużych w ciągu Południowo – Centralnego Korytarza Ekologicznego ponad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 52,40 m, szerokość całkowita: 70,02 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m.
4 Ppz 04 Przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 402+790,41 Długość konstrukcji nośnej: 13,29 m; szerokość całkowita obiektu: 47,50 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,66 m. Obiekt Ppz-04- przejście dla zwierząt średnich dołem pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 402+790,41 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt średnich pod autostradą A1 i przebiega z rowem melioracyjnym. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 13,29 m, szerokość całkowita: 47,50 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,66 m.
5 WA 339 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 403+151,73 Długość konstrukcji nośnej: 20,55 m; szerokość całkowita obiektu: 36,45 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,49 m. Wiadukt autostradowy WA-339 w ciągu autostrady A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna w km 403+151,73 w ciągu projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową nr 1006S, relacji Wikłów-Łęg. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 20,55 m, szerokość całkowita: 36,45 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,49 m.
6 Ppz 06 Przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 403+918,00 Długość konstrukcji nośnej: 9,60 m; szerokość całkowita obiektu: 39,18 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,81 m. Obiekt Ppz-06- przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 403+918,00 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt średnich pod autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 9,60 m, szerokość całkowita: 39,18 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,81 m.
7 PG 340 Przejazd gospodarczy pod autostradą A1 404+270,23 Długość konstrukcji nośnej: 9,40 m; szerokość całkowita obiektu: 35,70 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m. Przejazd gospodarczy PG-340 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna w km 404+270,23 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy przeprowadzeniu autostrady A1 ponad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy D. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 9,40 m, szerokość całkowita: 35, 70 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m.
8 PZ 340a Przejście dla zwierząt dużych nad autostradą A1 405+050,00 Długość konstrukcji nośnej: 52,4 m; szerokość całkowita obiektu: 70,02 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m. Obiekt PZ-340a - przejście dla zwierząt dużych górą nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 405+050,00 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt dużych w ciągu Południowo – Centralnego Korytarza Ekologicznego ponad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 52,40 m, szerokość całkowita: 70,02 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,23 m.
9 PZ 340b Przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 406+300,00 Długość konstrukcji nośnej: 12,80 m; szerokość całkowita obiektu: 39,18 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,90 m. Obiekt PZ-340b - przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna, w km 406+300,00 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia szlaku migracyjnego zwierząt średnich pod autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 12,80 m, szerokość całkowita: 39,18 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,90 m.
10 WA 341 Wiadukt drogowy w ciągu autostrady A1 406+660,73 Długość konstrukcji nośnej: 20,55 m; szerokość całkowita obiektu: 37,20 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,50 m. Wiadukt autostradowy WA-341 w ciągu autostrady A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna w km 406+660,73 w ciągu projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt autostradowy przechodzi nad drogą klasy z wraz z ciągiem rowerowym oraz pieszym. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 20,55 m, szerokość całkowita: 37,20 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,50 m.
11 WA 342 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 408+150,73 Długość konstrukcji nośnej: 12,65 m; szerokość całkowita obiektu: 35,70m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m. Wiadukt autostradowy WA-342 w ciągu autostrady A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna w km 408+150,73 w ciągu projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt autostradowy przechodzi nad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy L. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 12,65 m, szerokość całkowita: 35,70 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m.
12 WA 343 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 409+210,73 Długość konstrukcji nośnej: 12,65 m; szerokość całkowita obiektu: 35,70 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m. Wiadukt autostradowy WA-343 w ciągu autostrady A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Kruszyna w km 409+210,73 w ciągu projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt autostradowy przechodzi nad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy L. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 12,65 m, szerokość całkowita: 35,70 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m.
13 WD 344 Wiadukt drogowy nad autostradą A1 410+388,73 Długość konstrukcji nośnej: 54,25 m; szerokość całkowita obiektu: 53,15 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,75 m. Wiadukt drogowy WD-344 nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 410+388,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt drogowy znajduje się nad autostradą A1 i przeprowadza drogę powiatową DP1018 S relacji Borowno - Cykarzew nad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 54,25 m, szerokość całkowita: 53,15 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,75 m.
14 MA/PZ 345 Most autostradowy / przejście dla zwierząt pod autostradą A1 410+638,74 Długość konstrukcji nośnej: 26,80 m; szerokość całkowita obiektu: 37,20 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,69 m. Most autostradowy MA/PZ-345/przejście dla zwierząt pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów, w km 410+638,74 projektowanego odcinka autostrady A1. Most autostradowy będzie przeprowadzał odcinek autostrady A1 nad rzeką Pijawką (Strugą) oraz dwoma przejściami dla zwierząt. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 26,80 m, szerokość całkowita: 37,20 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,69 m.
15 PG 346 Przejazd gospodarczy pod autostradą A1 410+770,73 Długość konstrukcji nośnej: 9,90 m; szerokość całkowita obiektu: 35,70 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m. Przejazd gospodarczy PG-346 pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 410+ 770,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski znajduje się w ciągu autostrady A1 i przechodzi nad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy L. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 9,90 m, szerokość całkowita: 35,70 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m.
16 PG 347 Przejazd gospodarczy pod autostradą A1 412+030,73 Długość konstrukcji nośnej: 11,85 m; szerokość całkowita obiektu: 35,40 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m. Przejazd gospodarczy PG-347 pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 412+030,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski znajduje się w ciągu autostrady A1 i przechodzi nad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy L. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 11,85 m, szerokość całkowita: 35,40 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,11 m.
17 Ppz 11 Przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 412+088,41 Długość konstrukcji nośnej: 13,12 m; szerokość całkowita obiektu: 43,50 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 2,59 m. Obiekt Ppz-11- przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów, w km 412+088,41 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia małych ssaków i płazów i przebiega wraz z rowem melioracyjnym pod autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 13,12 m, szerokość całkowita: 43,50 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 2,59 m.
18 WD 348 Wiadukt drogowy nad autostradą A1 412+669,73 Długość konstrukcji nośnej: 62,42 m; szerokość całkowita obiektu: 15,00 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,51 m. Wiadukt drogowy WD-348 nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 412+669,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt drogowy znajduje się nad autostradą A1 i przeprowadza drogę powiatową DP1025S relacji Borowno - Mykanów nad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 64,42 m, szerokość całkowita: 15,00 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,51 m.
19 PZ 349a Przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 413+420,11 Długość konstrukcji nośnej: 13,20 m; szerokość całkowita obiektu: 45,30 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 2,28 m. Obiekt PZ-349a - przejście dla zwierząt średnich pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów, w km 413+420,11 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia średnich zwierząt i przebiega wraz z rowem melioracyjnym pod autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 13,20 m, szerokość całkowita: 45,30 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 2,28 m.
20 PG 349 Przejazd gospodarczy pod autostradą A1 413+460,73 Długość konstrukcji nośnej: 9,40 m; szerokość całkowita obiektu: 37,20 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m. Przejazd gospodarczy PG-349 pod autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Rędziny w km 413+460,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski znajduje się w ciągu autostrady A1 i przechodzi nad przejazdem gospodarczym o parametrach drogi klasy D. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 9,40 m, szerokość całkowita: 37,20 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 0,91 m.
21 WD 350 Wiadukt drogowy nad autostradą A1 414+335,73 Długość konstrukcji nośnej: 45,60 m; szerokość całkowita obiektu: 18,46 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,44 m. Wiadukt drogowy WD-350 nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 414+335,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt inżynierski znajduje się w ciągu łącznicy węzła Mykanów nad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 45,60 m, szerokość całkowita: 18,46 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,44 m.
22 WD 351 Wiadukt drogowy nad autostradą A1 414+735,73 Długość konstrukcji nośnej: 71,75 m; szerokość całkowita obiektu: 14,50 m; wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,41 m. Wiadukt drogowy WD-351 nad autostradą A1 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 414+735,73 projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt drogowy znajduje się nad autostradą A1 i przeprowadza drogę powiatową DP1059S relacji Rudniki - Mykanów nad autostradą A1. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 71,75 m, szerokość całkowita: 14,50 m, wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego: 1,41 m.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo