Loga UE

/ Opis kontraktu

Odcinek E to jedno z zadań realizowanych w ramach budowy autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa, o długości ok 16,9 km. Jest ostatnim brakującym fragmentem tej drogi na terenie woj. śląskiego. Na północy połączy się z trasą biegnącą w kierunku Radomska, a na południu z budowaną już autostradą do węzła Częstochowa Blachownia. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i Buduj” ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także jest przewidziane do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Przebieg projektowanego przedsięwzięcia nakłada się na istniejący przebieg DK1 Gdańsk – Warszawa w km 399+742,51 do 416+650, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj dla kierunku północ - południe.

Schemat przebiegu drogi (z projektu budowlanego z 2014 r.)

Script logo