/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

czw, 03/10/19

Roboty branżowe

km 413+200 do 413+700, tymczasowe płotki herpetologiczne, 03.10.2019

czw, 03/10/19

Roboty drogowe

km 410++750, ob. PG-346, 03.10.2019

czw, 03/10/19

Roboty mostowe

km 399+800

czw, 03/10/19

Zdjęcia lotnicze