/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 400+900, Budowa zbiornika ZB2, 09.10.2020

czw, 08/10/20

Roboty branżowe

km 400+600, Montaż słupków barier energochłonnych, 01.10.2020

czw, 08/10/20

Roboty drogowe

PZDS 02.1-3, Badanie sondą dynamiczną zagęszczenia podłoża, 02.10.2020

czw, 08/10/20

Roboty mostowe

km 399+800

czw, 08/10/20

Zdjęcia lotnicze