/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 415+200, Humusowanie pasa rozdziału, 01.10.2021

nie, 31/10/21

Roboty drogowe

Obiekt Ppz-05, Balustrady, wlot przepustu, 06.10.2021

nie, 31/10/21

Roboty mostowe

Węzeł Mykanów, Łącznica BC, Wykonywanie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 04.10.2021

nie, 31/10/21

Roboty branżowe

399+800

nie, 31/10/21

Zdjęcia lotnicze