Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców na stronie GDDKiA

Status: U - usługodawca; DU - dalszy usługodawca; D - dostawca; DD - dalszy dostawca; P - podwykonawca; DP - dalszy podwykonawca

 

L.p. Usługodawca Status Zakres umowy
1 Trakt sp. z o.o. sp. k. U Prace projektowe
2 GRZEGORZ STRYCHAR GEOPOINT - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Mapa do celów projektowych wraz z numerycznym modelem terenu (NMT)
3 GRZEGORZ STRYCHAR GEOPOINT - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Podziały nieruchomości wraz z dokumentacją + stabilizacja trwała nowych granic kamieniami granicznymi po decyzji ZRID wraz z dokumentacją
4 HPC POLGEOL S.A. DU Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Opiniua geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego.
5 BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa laboratoryjna
6 POLSERVICE GEO Sp. z o.o.. U Geodezyjna obsługa robót budowlanych, wznowienie granic, dokumentacja powykonawcza
7 MENTOR CONSULTING Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. K. U Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcioe realizacji prac budowlanych + płotki herpetologiczne
8 ECCO LOGIC Sp. z o.o. U Wycinka drzew, krzewów, zagajników oraz karczowanie
9 WAK Inżynieria Lądowa Artur Krzysiek - jednoosobowa dz. gospodarcza U Przebijanie barier drogowych
10 Przedsiębiorstwo "JASTA" Sp. z o.o. U Odbiór i utylizacja martwych zwierząt
11 PILETEST sp. z o.o.. DU Wykonanie projektu i badań próbnych obciążeń statycznych pali oraz opracowanie wyników tych badań
12 JAROSŁAW TOMASZEWSKI ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Wynajem sprzętu transportowego
13 BUD-MAXI sp. z o.o. U Transport
14 MKOP MICHAŁ STRACHOWSKI - jednoosobowa dz. gospodarcza U Usługi dot. BHP
15 ASMAR OSTROWSKI MARCIN - jednoosobowa dz. gospodarcza U Utrzymanie czystości na drogach przyległych do placu budowy
16 "ULMA CONSTRUCCION POLSKA" S.A. U Najem deskowań
17 "MKM" Mariusz Kubat - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Wynajem sprzętu (kołowy dźwig samochodowy)
18 KTM PROJEKT sp. z o.o. sp. k. DU Wynajem sprzętu (kołowy dźwig samochodowy)
19 Mieczysław Wieczorek P.H.U Eurosprzęt DU Najem dźwigu hydraulicznego
20 SAFEROAD GRAWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ U Utrzymanie drogi
21 Anna Leńczkowska Firma Usługowo Handlowa U Transport
22 Radosław Mielczarek Usługi Remontowo - Budowlane U Wynajem dźwigu KRUPP
23 Bogdan Kuleszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą - Firma Transportowo - Usługowa Bogdan Kuleszewicz U Wynajem kołowego dźwigu samochodowego
24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" Sp. z o.o. U Usługa montażowa
25 SOLID S.A. U Ochrona placu budowy
26 Arkadiusz Mika prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Mika Przedsiebiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" U Usługa zalewania masą na gorąco
27 PW INVEST BUD sp. z o.o. U Kierowanie ruchem drogowym
28 Marcin Wichrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHNIKA BETONU DU Wynajem koparki teleskopowej obrotowej o udzwigu 5 ton
L.p. Dostawca Status Zakres umowy
1 Dawid Elend EL-BUD - jednoosobowa dz. gospodarcza D Dostawa mieszanki popołiowo-żużlowej frakcji 0-16
2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie D Najem stojaka hydrantowego i zaopatrzenie w wodę
3 VIACON POLSKA SP Z O.O D Dostawa elementów budowlanych - przepusty drogowe
4 BUD-MAXI sp. z o.o. D Sprzedaż kruszyw
5 EURO-TED sp. z o.o. D Dostawa stali zbrojeniowej
6 GÓRAŻDŻE BETON sp. z o.o. D Dostawa betonu
7 EKOTECH TRADE sp. z o. o. D Dostawa materiału (tefra)
8 ZPB KACZMAREK sp. z o.o., sp. k D Sprzedaż materiałów (przepusty)
9 TMFUEL sp. z o.o. D Dostawa produktów naftowych
10 TRANSKOM D Dostawa kruszywa
11 BOWIM D Dostawa koszy zbrojeniowych
12 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH D Dostawa belek prefabrykowanych
13 LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA D Dostawa materiału (cement)
14 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEMENTÓW BUDOWLANYCH "FABET" SPÓŁKA AKCYJNA D Dostawa belek prefabrykowanych
15 DYCKERHOFF POLSKA sp. z o.o. D Dostawa betonu
16 KONVERS sp. z o.o. D Dostawa materiałów - geosiatka oraz geowłóknina
17 HTI BP sp. z o.o. Centrum spółka komandytowa D Dostawa geokompozytu drenażowego
18 Górażdze Cement S.A DD Dostawa cementu
19 ENEXON sp. z o.o. DD Dostawa materiałów montażowych
L.p. Podwykonawca Status Zakres umowy
1 NISSEN POLSKA sp. z o.o. P Roboty budowlane związane z wprowadzeniem i utrzymaniem TOR
2 "DROG BUD" Sp. z o.o. P Przejazdy i poszerzenie tymczasowe dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu (etap I)
3 Wiesław Barwiński FREZBUD - jednosobowa dz. gospodarcza P Frezowanie nawierzchni
4 EJMAX Sp. z o.o. P Odhumusowanie, roboty ziemne
5 "BUDPOL" Sp. z o.o. P Wykonanie nawierzchni betonowej i podbudowy betonowej
6 Przedsiębiorstwo Budownictwa INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ" Sp. z o.o. P Wykonanie ścianek szczelnych na obiektach mostowych
7 MOSTMARPAL sp.z o.o. P Wykonanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350
8 Łukasz Filipowicz Firma Budowlana - jednoosobowa dz. gospodarcza P Wykonanie obiektów inżynierskich: Pm DS 16.1, Ppz-11a,PG-347, PG-346, MDPZ-345a, MA-345, Ppz-10, Ppz-9, Pm DS.06.3-1, DS.06.1-2, Pm-08, PZ-340a
9 KOMPLIDO Sp. z o.o. P Wykonanaie obiektów inżynieryjnych WD 344, WD 348, PZ 349a PG 349, Pz 349b, WD 351
10 Daniel Podsiedlik Zakład Usługowo-Handlowy "MEGA - POL" - jednoosobowa dz. gospodarcza P Roboty rozbiórkowe
11 "ZBT" sp. z o.o. P Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
12 LUK -MEL sp. z o.o. P Przebudowa urządzeń melioracyjnych
13 M.D. KOP-TRANS Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Mejer - jednoosobowa działalność gospodarcza P Roboty ziemne przy obiektach inżynierskich
14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MELIORACYJNE "TOLOS" PIOTR WALCZAK I WSPÓLNICY sp. k. P Wykonanie palowania pod obiekty inżynierskie PZ-338a, PZ-338b, PZ-340a
15 Bogdan Kwarciński STAHLBETON - jednoosobowa dz. gospodarcza DP Wykonanie obiektów inżynierskich WD-344, WD-348, WD-350, WD-351
16 USŁUGI BUDOWLANE-ZBROJENIA ZENON DŁUGOSZ - jednoosobowa dz. gospodarcza DP Roboty zbrojarskie
17 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" Sp. z o.o. P Przebudowa kolizji branżowych, wykonanie robót elektycznych
18 WOD-BUD ŚLEZIAK sp. j. P Wykonanie kanalizacji deszczowej
19 "KELLER POLSKA" sp. z o. o. P Fundamentowanie
20 Konsorcjum Waldemar Pacud prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Pacud Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SANGAZ" oraz "SANGAZ sp. z o.o." P Wykonywanie sieci zewnętrznych: gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
21 Jakub Stawiarski - Usługi Ogólnobudowlane "KUB-BUD" - jednoosbowa dz. gosporadcza P Wykonanie obiektów inżynierskich WA, PG, Ppz, PZ
22 PPI CHROBOK S.A. P Wykonanie ścianek szczelnych
23 Usługi Ogólnobudowlane Jacek Wałowski DP Montaż i demontaż bariery Steel-Pro na potrzeby TOR
24 LEMAR Mariusz Leńczowski - jednoosobowa dz. gospodarcza P Wykonanie robót ziemnych
25 RAJS-MET S.C P Roboty ziemne na obiektach mostowych
26 ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH P Wykonanie zbiorników podziemnych
27 EL - WACH sp. z o.o. P Wykonanie przepustów drogowych
28 Łukasz Tarasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Tarasek - Firma Budowlana DP Wykonanie obiektów inżynierskich PZ-349a, PG-349, PZ-349b
28 KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. P Dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych
29 "AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES sp. z o.o. P Wykonanie ulepszenego podłoża, warstwy mrozoochronnej i podbudów
Script logo