Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców na stronie GDDKiA

Status: U - usługodawca; DU - dalszy usługodawca; D - dostawca; DD - dalszy dostawca; P - podwykonawca; DP - dalszy podwykonawca

L.p. Usługodawca Status Zakres umowy
1 Trakt sp. z o.o. sp. k. U Prace projektowe
2 GRZEGORZ STRYCHAR GEOPOINT - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Mapa do celów projektowych wraz z numerycznym modelem terenu (NMT)
3 GRZEGORZ STRYCHAR GEOPOINT - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Podziały nieruchomości wraz z dokumentacją + stabilizacja trwała nowych granic kamieniami granicznymi po decyzji ZRID wraz z dokumentacją
4 HPC POLGEOL S.A. DU Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego.
5 BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o. U Kompleksowa obsługa laboratoryjna
6 POLSERVICE GEO Sp. z o.o. U Geodezyjna obsługa robót budowlanych, wznowienie granic, dokumentacja powykonawcza
7 MENTOR CONSULTING Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. K. U Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji prac budowlanych + płotki herpetologiczne
8 ECCO LOGIC Sp. z o.o. U Wycinka drzew, krzewów, zagajników oraz karczowanie
9 WAK Inżynieria Lądowa Artur Krzysiek - jednoosobowa dz. gospodarcza U Przebijanie barier drogowych
10 Przedsiębiorstwo "JASTA" Sp. z o.o. U Odbiór i utylizacja martwych zwierząt
11 PILETEST sp. z o.o. DU Wykonanie projektu i badań próbnych obciążeń statycznych pali oraz opracowanie wyników tych badań
12 JAROSŁAW TOMASZEWSKI ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Wynajem sprzętu transportowego
13 BUD-MAXI sp. z o.o. U Transport
14 MKOP MICHAŁ STRACHOWSKI - jednoosobowa dz. gospodarcza U Usługi dot. BHP
15 ASMAR OSTROWSKI MARCIN - jednoosobowa dz. gospodarcza U Utrzymanie czystości na drogach przyległych do placu budowy
16 "ULMA CONSTRUCCION POLSKA" S.A. DU Najem deskowań
17 "MKM" Mariusz Kubat - jednoosobowa dz. gospodarcza DU Wynajem sprzętu (kołowy dźwig samochodowy)
18 KTM PROJEKT sp. z o.o. sp. k. U Wynajem sprzętu budowlanego (ładowarka)
19 Mieczysław Wieczorek P.H.U Eurosprzęt DU Najem dźwigu hydraulicznego
20 SAFEROAD GRAWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ U Utrzymanie drogi
21 Anna Leńczkowska Firma Usługowo Handlowa U Transport
22 Radosław Milczarek Usługi Remontowo - Budowlane DU Wynajem dźwigu KRUPP
23 Bogdan Kuleszewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą - Firma Transportowo - Usługowa Bogdan Kuleszewicz DU Wynajem kołowego dźwigu samochodowego
24 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" Sp. z o.o. U Usługa montażowa
25 SOLID S.A. U Ochrona placu budowy
26 Arkadiusz Mika prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Mika Przedsiebiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" U Usługa zalewania masą na gorąco
27 PW INVEST BUD sp. z o.o. U Kierowanie ruchem drogowym
28 Marcin Wichrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHNIKA BETONU DU Wynajem koparki teleskopowej obrotowej o udźwigu 5 ton
29 Daniel Podsiedlik Zakład Usługowo - Handlowy MEGA - POL U Utylizacja stóp fundamentów, odpadów
30 TRANS-ROTONDO sp. z o.o. U Najem zamiatarki drogowej
31 MENTOR CONSULTING sp. z o.o. U Wykonanie raportu kwartalnego oraz monitoring stanu technicznego budynków
32 Ryszard Kubat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Kubat Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DOMEX" U Najem dźwigu do montażu zbiorników podziemnych
33 ATUT RENTAL z o.o. U Najem maszyn i urządzeń budowlanych
34 BELLATOR Maszyny budowalne sp. z o.o. U Najem koparki kołowej
35 Maciej Mrozowski P.H.U M.M U Wynajem spycharki
36 Beata Leńczowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LEMIX Beata Leńczowska U Najem koparki kołowej
37 Roman Heręży prowadzący działlaność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "TRANS-BUD" ROMAN HERĘŻY U Najem koparki kołowej
38 Tomasz Lech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Lech Firma Handlowo - Usługowa U Najem koparki kołowej
39 KOMPANIA GÓRNICZA sp. z o.o. U Transport wraz z montażem WMB i próba jej uruchomienia
40 Paweł Pastusiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWBUD Pastusiak Paweł U najem koparki kołowej
41 LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY SP. Z O.O. U kompleksowa obsługa laboratoryjna WMB
42 ARTPOL SP. Z O.O. U mobilizacja grupy bitumicznej
43 LUK - MEL sp. z o.o. U usługa likwidacji tamy bobrów
44 INVEST BUD GONERA SP. Z O.O U kierowanie ruchem drogowym + grupa BHP ds. zabezpieczeń
45 Usługi Ogólnobudowlane Jacek Wałowski U wynajem 2 przyczep sygnalizacyjnych U-26 wraz z kompletem znaków
46 M.D. KOP-TRANS Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Mejer - jednoosobowa działalność gospodarcza U Pracownicy ds.kierowania ruchem drogowym Grupa BHP ds. zabezpieczeń
47 Dawid Cyran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE DAWID CYRAN U Najem koparki kołowej

 

L.p. Dostawca Status Zakres umowy
1 Dawid Elend EL-BUD - jednoosobowa dz. gospodarcza D Dostawa mieszanki popiołowo-żużlowej frakcji 0-16
2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie D Najem stojaka hydrantowego i zaopatrzenie w wodę
3 VIACON POLSKA SP Z O.O D Dostawa elementów budowlanych - przepusty drogowe
4 BUD-MAXI sp. z o.o. D Sprzedaż kruszyw
5 EURO-TED sp. z o.o. D Dostawa stali zbrojeniowej
6 GÓRAŻDŻE BETON sp. z o.o. D Dostawa betonu
7 EKOTECH TRADE sp. z o. o. D Dostawa materiału (tefra)
8 ZPB KACZMAREK sp. z o.o., sp. k D Sprzedaż materiałów (przepusty)
9 TMFUEL sp. z o.o. D Dostawa produktów naftowych
10 PHU TRANSKOM D Dostawa kruszywa
11 BOWIM S.A. D Dostawa koszy zbrojeniowych
12 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH D Dostawa belek prefabrykowanych
13 LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA D Dostawa materiału (cement)
14 BETARD sp. z o.o. D Dostawa belek prefabrykowanych
15 DYCKERHOFF POLSKA sp. z o.o. D Dostawa betonu
16 KONVERS sp. z o.o. D Dostawa materiałów - geosiatka oraz geowłóknina
17 HTI BP sp. z o.o. Centrum spółka komandytowa D Dostawa geokompozytu drenażowego
18 Górażdze Cement S.A DD Dostawa cementu
19 ENEXON sp. z o.o. DD Dostawa materiałów montażowych
20 BUD-MAXI sp. z o.o. D Dostawa mieszanek CBGM C5/6 oraz C3/4
21 EKOBET CEMENTY sp. z o.o. D Dostawa cementu
22 SYSTEMY I TECHNOLOGIE sp. z o.o. D Dostawa desek gzymsowych
23 P.H.U JAWAL sp.J Waligóra Jan i Elżbieta D Dostawa spoiwa drogowego
24 Dariusz Żerański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Żerański Handlomax D Dostawa cementu
25 "BUDPOL" Sp. z o.o. D Dostawa mieszanki związanej cementem C5/6
26 P.V PREFABET KLUCZBORK S.A DD Dostwa zbiorników podziemnych
27 WALTER SCHMIDT CEMENT POLSKA sp. z o.o. D Dostawa epo - grunt
28 BRUK S.A. D Dostawa krawęzników, kostki betonowej
29 ALPIDA sp. z o.o. D Dostawa krawęzników, kostki betonowej
30 HANDLOMAX D Dostawa spoiwa drogowego
31 Henryk Kogut prowadzący działalność gosapodarczą pod firmą Zakład Prefabrykacji Budowlanych "KOBET" Henryk Kogut D Dostawa prefabrykowanych stopni skarpowych oraz ścieków korytkowych
32 WARTA S.A D dostawa cementu
33 Wytwórnia Betonu Kocela Spółka Jawna D Dostawa podsypki cementowo-piaskowej oraz betonu C12/15; C16/20
34 NIKO sp. z o.o. Sp. k D Dostawa folii kubełkowej
35 Wytwórnia betonów prefabrykowanych "PREDOM" S.A D Dostawa belek podwalinowych
36 FLORA BIS sp. z o.o. D Dostawa słupów do ekranów akustycznych
37 CZĘSTOBET sp. z o.o. D Dostawa betonu
38 WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA D Dostawa paneli akustycznych
39 RETTENMAIER POLSKA SP. Z O.O D dostawa dodatku do SMA - VIATOP PREMIUM
40 Wojciech Misiurny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLOCHEM Wojciech Misiurny D dostawa środku adhezyjnego do MMA
41 Zakłady Wapiennicze Lhoist S. A D dostawa mączki wapiennej
42 MKAJ SKORUPA sp. z o.o. D dostawa lekkiego oleju opałowego
43 KOMPANIA GÓRNICZA sp. z o.o. D Dostawa kruszywa - amfibolid
44 GÓRNOŚLĄSKIE ZAKŁADY DOLOMITOWE D Dostawa kruszywa
45 ASBAU sp. z o.o. D Dostawa wypełnienia przeciwolśnieniowego
46 MAL - SPEED sp. z o.o. D Dostawa pyłu węglowego
47 MAXITO sp. z o.o.Sp.k . D Dostawa wypełnienia ekranów akustycznych

 

L.p. Podwykonawca Status Zakres umowy
1 NISSEN POLSKA sp. z o.o. P Roboty budowlane związane z wprowadzeniem i utrzymaniem TOR
2 "DROG BUD" Sp. z o.o. P Przejazdy i poszerzenie tymczasowe dla potrzeb tymczasowej organizacji ruchu (etap I)
3 Wiesław Barwiński FREZBUD - jednosobowa dz. gospodarcza P Frezowanie nawierzchni
4 EJMAX Sp. z o.o. P Odhumusowanie, roboty ziemne
5 "BUDPOL" Sp. z o.o. P Wykonanie nawierzchni betonowej i podbudowy betonowej
6 Przedsiębiorstwo Budownictwa INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ" Sp. z o.o. P Wykonanie ścianek szczelnych na obiektach mostowych
7 MOSTMARPAL sp.z o.o. P Wykonanie pali wielkośrednicowych na obiekcie WD-350
8 Łukasz Filipowicz Firma Budowlana - jednoosobowa dz. gospodarcza P Wykonanie obiektów inżynierskich: Pm DS 16.1, Ppz-11a,PG-347, PG-346, MDPZ-345a, MA-345, Ppz-10, Ppz-9, Pm DS.06.3-1, DS.06.1-2, Pm-08, PZ-340a
9 KOMPLIDO Sp. z o.o. P Wykonanaie obiektów inżynieryjnych WD 344, WD 348, PZ 349a PG 349, Pz 349b, WD 351
10 Daniel Podsiedlik Zakład Usługowo-Handlowy "MEGA - POL" - jednoosobowa dz. gospodarcza P Roboty rozbiórkowe
11 "ZBT" sp. z o.o. P Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
12 LUK -MEL sp. z o.o. P Przebudowa urządzeń melioracyjnych
13 M.D. KOP-TRANS Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Mejer - jednoosobowa działalność gospodarcza P Roboty ziemne przy obiektach inżynierskich
14 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MELIORACYJNE "TOLOS" PIOTR WALCZAK I WSPÓLNICY sp. k. P Wykonanie palowania pod obiekty inżynierskie PZ-338a, PZ-338b, PZ-340a
15 Bogdan Kwarciński STAHLBETON - jednoosobowa dz. gospodarcza DP Wykonanie obiektów inżynierskich WD-344, WD-348, WD-350, WD-351
16 USŁUGI BUDOWLANE-ZBROJENIA ZENON DŁUGOSZ - jednoosobowa dz. gospodarcza DP Roboty zbrojarskie
17 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" Sp. z o.o. P Przebudowa kolizji branżowych, wykonanie robót elektrycznych
18 WOD-BUD ŚLEZIAK sp. j. P Wykonanie kanalizacji deszczowej
19 "KELLER POLSKA" sp. z o. o. P Fundamentowanie
20 Konsorcjum Waldemar Pacud prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Pacud Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SANGAZ" oraz "SANGAZ sp. z o.o." P Wykonywanie sieci zewnętrznych: gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych
21 Jakub Stawiarski - Usługi Ogólnobudowlane "KUB-BUD" - jednoosbowa dz. gosporadcza P Wykonanie obiektów inżynierskich WA, PG, Ppz, PZ
22 GGT SOLUTIONS S.A. P Wykonanie ścianek szczelnych
23 Usługi Ogólnobudowlane Jacek Wałowski DP Montaż i demontaż bariery Steel-Pro na potrzeby TOR
24 LEMAR Mariusz Leńczowski - jednoosobowa dz. gospodarcza P Wykonanie robót ziemnych
25 RAJS-MET S.C P Roboty ziemne na obiektach mostowych
26 ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH P Wykonanie zbiorników podziemnych
27 EL - WACH sp. z o.o. P Wykonanie przepustów drogowych
28 Łukasz Tarasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Tarasek - Firma Budowlana DP Wykonanie obiektów inżynierskich PZ-349a, PG-349, PZ-349b
29 KPRM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. P Dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych
30 "AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES sp. z o.o. P Wykonanie ulepszonego podłoża, warstwy mrozoochronnej i podbudów
31 FB Bieszczady S.C DP Realizacja robót obiektu WD348
32 GAZONAFT sp. z o.o. P Przebudowa i zabezpieczenie ropociągu paliwowego
33 Maciej Śleziak prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą Maciej Śleziak Zakład Eksploatacji pospolitych "GEO-ŻWIR" P Wykonanie drenażu z geokompozytu
34 P.V PREFABET KLUCZBORK S.A P Montaż zbiorników podziemnych
35 Leszek Bulenger P.H.U DEKRO - MOST P Wykonanie izolacji z papy mostowej
36 FREYSSINET POLSKA sp.z o.o. P Wykonanie sprężenia konstrukcji wraz z iniekcją kabli
37 BITUM sp. z o.o. P Wbudowanie nawierzchni, wynajem frezarki oraz mobilizacja grupy bitumicznej
38 PERN S.A. P Roboty specjalistyczne wykonywane na rurociągu paliwowym
39 TRAX ELEKTRONIKA A.MORYC, M.TOMECKI, L.TURCZYNSKI, Spółka jawna. P Wykonanie systemu zarządzania ruchem
40 LBM POLSKA T.LIS G.BURTAN D.MARKIEWICZ Spółka jawna P Wykonanie nasypu pod pobocza
41 MD Technologie sp. z o.o. P Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych
42 REKMA sp. z o.o. DP Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni z betonu cementowego
43 Infrapave sp. z o.o. i Hubble sp. z o.o. P Ułożenie ścieków trójkątnych oraz zalanie masą zalewową masy podłużnej
44 CONWAY STF sp. z o.o. S.K DP Wykonanie i montaż pali prefabrykowanych
45 KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Sp. kom P Wykonanie nawierzhni
46 SAFEROAD RRS POLSKA sp. z o.o. P Wykonanie barier
47 R.D.M. Śródmieście sp. z o.o. P Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego
48 Bartłomiej Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Zieliński EKRAN TECH P Wykonanie ekranów akustycznych
49 Kamil Wagner FUH TRANSAGRO i SCAN ROAD sp. z o.o. wspólnie działającymi jako konsorcjum P Wykonanie humusowania i umocniania poboczy
50 DWD SYSTEM sp. z o.o. P Wykonanie kolektorów na obiektach mostowych
51 ASPEKT Laboratorium sp. z o.o CADMOST P Wykonanie projektu oraz przeprowadzenie badania statycznego i dynamicznego
52 Agnieszka Joanna Tracz prowadząca działalność goospodarczą pod firmą DROG - MAR Agnieszka Joanna Tracz DP Montaż/ demontaż barier energochłonnych lub innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
53 STAL BUD sp. z o.o. P Wykonanie balustrad na obiektach mostowych
54 SAFEROAD GRAWIL sp. z o.o. P Wykonanie oznakowania poziomego
55 Radosław Fidos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RADFID Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radosław Fidos DP Montaż barier
56 AZYL sp. z o.o. P Ułożenie ścieku
57 PUT GROTEX DP Dostawa i montaż kolumn łączności autostradowej
58 Bartłomiej Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: MIRGOT KUBALA BARTŁOMIEJ DP Montaż barier drogowych
59 VS Tech PL sp. z o.o. DP Montaż tablic pryzmatycznych
60 LARIX GARDEN sp. z o.o. P Wykonanie nasadzeń
61 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FENIX sp. z o.o. P Zasilanie wytwórni mas bitumicznych
62 ERPLAST sp. z o.o. P Wykonanie oznakowania pionowego
63 Marek Jankiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SIATMAR MAREK JANKIEWICZ P Wykonanie i dostawa ogrodzenia
64 OLAN POŁUDNIE sp.z o.o. P Wykonanie skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych
65 Dariusz Kapuściński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GAMA PLAST Dariusz Kapuściński P Dostawa i montaż drzwi ewakuacyjnych
66 Małgorzata Radzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Firma produkcyjno - handlowo - usługowa RADZIK BRUK Małgorzata Radzik P Wykonanie obrukowania na obiektach mostowych
67 SCAN ROAD sp. z o.o. P Zahumusowanie pasów technologicznych
68 GRUPA MCE BUDOWNICTWO sp. z o.o. Sp.kom P Wykonanie podbudowy zasadniczej
69 OAT sp. z o.o. P Wykonanie mikrofrezowania nawierzchni asfaltowej
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo