Loga UE

/ Postęp robót

Postęp inwestycji w ujęciu finansowym i czasowym

obiekty

Stan na: 30.06.2019 r.  
Dane finansowe Wartość netto [PLN] Zaawansowanie [%]
Ogólna wartość robót 484 972 274,21 -
Narastająco do okresu rozliczeniowego 60 381 106,26 12,45
W okresie rozliczeniowym (ostatnie PŚP) 5 772 048,44 1,19
Razem finansowo (wg. wystawionych PŚP) 66 153 154,70 13,64
Zaawansowanie Robót w PŚP 17 610 254,44 3,63
Szacowany postęp w bieżącym okresie rozliczeniowym 12 484 690,89 2,57
Razem Roboty 30 094 945,33 6,21

 

Postęp inwestycji w ujęciu rzeczowym

obiekty

Stan na: 31.05.2019 r.  
Rodzaj robót Do okresu rozliczeniowego [%] W okresie rozliczeniowym [%] Narastająco [%]
Drogowe
Roboty przygotowawcze 3,1 4,5 7,6
Wycinka drzew 100,0 0,0 100,0
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 20,0 0,0 20,0
Tymczasowa Organizacja Ruchu - etap I 100,0 0,0 100,0
Tymczasowa Organizacja Ruchu - etap II 0,0 90,0 90,0
Mostowe
Mostowe 0,0 0,0 0,0
Branżowe
Branżowe 0,0 0,0 0,0
Script logo