Loga UE

/ Roboty branżowe

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 412+600 do 412+700, przebudowa sieci telekomunikacyjnej nr 9, 01.10.2019

km 0+137, DP018S, kolizja sN – ułożenie kabla energetycznego, 02.10.2019

km 0+137, DP018S, kolizja sN – ułożenie kabla energetycznego, 02.10.2019

km 0+137, DP018S, kolizja sN – ułożenie kabla energetycznego, 02.10.2019

km 0+137, DP018S, kolizja sN – ułożenie kabla energetycznego, 02.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 02.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 02.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 03.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 03.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 03.10.2019

DP 1018S, ułożenie rur przepustowych, 03.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 412+25, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 9, 08.10.2019

km 402+100, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.1, 08.10.2019

km 402+100, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.1, 08.10.2019

km 402+100, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.1, 08.10.2019

km 402+100, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.1, 08.10.2019

km 0+035 DP1025S, kolizja sN 07 ,10.10.2019

km 0+035 DP1025S, kolizja sN 07 ,10.10.2019

Budowa kanału deszczowego, 10.10.2019

Budowa kanału deszczowego, 10.10.2019

Przebudowa wodociągu, 10.10.2019

Przebudowa wodociągu, 10.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 404+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr.10, 15.10.2019

km 406+500, przebudowa wodociągu w8, 17.10.2019

km 406+500, przebudowa wodociągu w8, 17.10.2019

km 406+500, przebudowa wodociągu w8, 17.10.2019

km 406+500, przebudowa wodociągu w8, 17.10.2019

km 412+600 do 412+700, budowa kanału pomiędzy studniami 88 i 89, 21.10.2019

km 412+600 do 412+700, budowa kanału pomiędzy studniami 88 i 89, 21.10.2019

km 412+600 do 412+700, budowa kanału pomiędzy studniami 88 i 89, 21.10.2019

km 412+600 do 412+700, budowa kanału pomiędzy studniami 88 i 89, 21.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 21.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 21.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 21.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 21.10.2019

km 411+000, budowa kanału deszczowego, 23.10.2019

km 411+000, budowa kanału deszczowego, 23.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 28.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 28.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 28.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 28.10.2019

km 414+900, przebudowa kolizji telekomunikacyjnej nr. 10, 28.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 31.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 31.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 31.10.2019

km 403+200 do 403+800, budowa kanału technologicznego, 31.10.2019

km 413+300, budowa kanału deszczowego, 29.10.2019

km 413+300, budowa kanału deszczowego, 29.10.2019

km 413+300, budowa kanału deszczowego, 29.10.2019

km 413+300, budowa kanału deszczowego, 29.10.2019

Opublikowano: czw, 03/10/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo