Loga UE

/ Roboty branżowe

km 411+200, Budowa kanału technologicznego, 08.01.2021

km 411+200, Budowa kanału technologicznego, 08.01.2021

km 402+600, Wykonywanie odwodnienia, 08.01.2021

km 402+600, Wykonywanie odwodnienia, 08.01.2021

km 410+900, Budowa kanału, 08.01.2021

km 410+900, Budowa kanału, 08.01.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 07.01.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 07.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 07.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej, 07.01.2021

km 416+000, Rozbiórka istniejącego kanału deszczowego, 11.01.2021

km 416+000, Rozbiórka istniejącego kanału deszczowego, 11.01.2021

km 416+000, Rozbiórka istniejącego kanału deszczowego, 11.01.2021

km 416+000, Rozbiórka istniejącego kanału deszczowego, 11.01.2021

km 411+100, Budowa kanału technologicznego, 11.01.2021

km 411+100, Budowa kanału technologicznego, 11.01.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 15.01.2021

Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej, 15.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej KD8, 15.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej KD8, 15.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej KD9, 15.01.2021

Montaż kanalizacji deszczowej KD9, 15.01.2021

Montaż wpustów z przykanalikami KD2, 15.01.2021

Montaż wpustów z przykanalikami KD2, 15.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 21.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

Budowa kanalizacji deszczowej, 25.01.2021

km 414+900, Roboty gazowe, 25.01.2021

km 414+900, Roboty gazowe, 25.01.2021

km 415+900, Demontaż kanalizacji deszczowej, 28.01.2021

km 415+900, Demontaż kanalizacji deszczowej, 28.01.2021

km 415+900, Demontaż kanalizacji deszczowej, 28.01.2021

km 415+900, Demontaż kanalizacji deszczowej, 28.01.2021

Demontaż kanalizacji deszczowej, 29.01.2021

Demontaż kanalizacji deszczowej, 29.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 29.01.2021

Przebudowa sieci wodociągowych, 29.01.2021

Opublikowano: czw, 07/01/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo