Loga UE

/ Roboty branżowe

km ok.399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 02.07.2021

km ok.399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 02.07.2021

km ok.399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 02.07.2021

km ok.399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 02.07.2021

km 409+000,  Zasypka przepustu pod zjazdem, 06.07.2021

km 409+000, Zasypka przepustu pod zjazdem, 06.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 399+700, Wykonywanie zbiornika ZB1, 09.07.2021

km 415+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 15.07.2021

km 415+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 15.07.2021

km 399+800, Wykonywanie zbiornika ZB1, 16.07.2021

km 399+800, Wykonywanie zbiornika ZB1, 16.07.2021

km 399+800, Wykonywanie zbiornika ZB1, 16.07.2021

km 399+800, Wykonywanie zbiornika ZB1, 16.07.2021

km 404+100-404+200,Wykonywanie umocnień wylotów do rowu drogowego, 16.07.2021

km 404+100-404+200,Wykonywanie umocnień wylotów do rowu drogowego, 16.07.2021

km 404+100-404+200,Wykonywanie umocnień wylotów do rowu drogowego, 16.07.2021

km 404+100-404+200,Wykonywanie umocnień wylotów do rowu drogowego, 16.07.2021

km 415+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 19.07.2021

km 415+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 19.07.2021

km 407+700, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 19.07.2021

km 407+700, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 19.07.2021

km 407+600, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 19.07.2021

km 407+600, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 19.07.2021

km 403+500, Umocnienie wylotów przykanalików, 20.07.2021

km 403+500, Umocnienie wylotów przykanalików, 20.07.2021

km 403+500, Umocnienie wylotów przykanalików, 20.07.2021

km 403+500, Umocnienie wylotów przykanalików, 20.07.2021

km 408+100, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.07.2021

km 408+100, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 22.07.2021

km 403+400, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 23.07.2021

km 403+400, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 23.07.2021

km 399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 23.07.2021

km 399+770, Wykonywanie zbiornika ZB1, 23.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 23.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 23.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 23.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 23.07.2021

Wykonywanie zasilania obiektów – Kabel K10, 23.07.2021

Wykonywanie zasilania obiektów – Kabel K10, 23.07.2021

km 403+500, Roboty energetyczne - Wykonywanie rur osłonowych, 27.07.2021

km 403+500, Roboty energetyczne - Wykonywanie rur osłonowych, 27.07.2021

km 407+000, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 26.07.2021

km 407+000, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 26.07.2021

km 407+000, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 26.07.2021

km 407+000, Wykonywanie sączka z geokompozytu, 26.07.2021

km 413+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 29.07.2021

km 413+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 29.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 29.07.2021

Wykonywanie kanału technologicznego, 29.07.2021

Wykonywanie zasilania obiektów, 29.07.2021

Wykonywanie zasilania obiektów, 29.07.2021

km 403+600, Umocnienie wylotów do rowu drogowego, 29.07.2021

km 403+600, Umocnienie wylotów do rowu drogowego, 29.07.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17 – Roboty ziemne, 27.07.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17 – Roboty ziemne, 27.07.2021

km 410+700, Wykonywanie wpustów z przykanalikami, 29.07.2021

km 410+700, Wykonywanie wpustów z przykanalikami, 29.07.2021

Opublikowano: pią, 30/07/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo