Loga UE

/ Roboty branżowe

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie zasilania obiektów, 04.08.2021r.

Wykonywanie zasilania obiektów, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 04.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 11.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 11.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 11.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 11.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 12.08.2021r.

Wykonywanie kanału technologicznego, 12.08.2021r.

Wykonywanie kabla oświetleniowego, 13.08.2021r.

Wykonywanie kabla oświetleniowego, 13.08.2021r.

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 16.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 16.08.2021

km 401+500 - 405+000, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 19.08.2021

km 401+500 - 405+000, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 19.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 19.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 19.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 19.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 19.08.2021

km 403+170, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 25.08.2021

km 403+170, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 25.08.2021

km 403+170, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 25.08.2021

km 403+170, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 25.08.2021

km 416+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 25.08.2021

km 416+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 25.08.2021

km 416+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 25.08.2021

km 416+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 25.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 25.08.2021

km ok. 414+850, Wykonywanie zbiornika ZB17, 25.08.2021

Opublikowano: wto, 31/08/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo