Loga UE

/ Roboty branżowe

km 412+800, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 412+800, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 416+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 416+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 416+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 416+700, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 02.09.2021

km 416+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 02.09.2021

km 416+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 02.09.2021

km 416+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 02.09.2021

km 416+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 02.09.2021

km 401+500, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików do rowu drogowego, 06.09.2021

km 401+500, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików do rowu drogowego, 06.09.2021

km 412+030, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 09.09.2021

km 412+030, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 09.09.2021

km 406+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 09.09.2021

km 406+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 09.09.2021

km 406+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 09.09.2021

km 406+617, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-PK, 09.09.2021

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

406+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

406+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.09.2021

km 410+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego -przebudowa rzeki Pijawka, 14.09.2021

km 410+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego -przebudowa rzeki Pijawka, 14.09.2021

km 410+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 16.09.2021

km 410+600, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 16.09.2021

416+800, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 16.09.2021

416+800, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 16.09.2021

km 408+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 24.09.2021

km 408+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 24.09.2021

km 416+818, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 21.09.2021

km 416+818, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 21.09.2021

km 416+818, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 24.09.2021

km 416+818, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 24.09.2021

km 407+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 29.09.2021

km 407+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 29.09.2021

Węzeł Mykanów, Montaż słupów oświetleniowych, 29.09.2021

Węzeł Mykanów, Montaż słupów oświetleniowych, 29.09.2021

Opublikowano: śro, 29/09/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo