Loga UE

/ Roboty branżowe

km 414+300,  Prace nad zasilaniem obiektów, 03.01.2022

km 414+300, Prace nad zasilaniem obiektów, 03.01.2022

km 404+700, Wykonywanie kanału technologicznego, 04.01.2022

km 404+700, Wykonywanie kanału technologicznego, 04.01.2022

km 415+200, Umocnienia wylotów przykanalików, 05.01.2022

km 415+200, Umocnienia wylotów przykanalików, 05.01.2022

km 404+650, Wykonywanie kanału technologicznego, 10.01.2022

km 404+650, Wykonywanie kanału technologicznego, 10.01.2022

km 402+900, Wykonywanie wylotów przykanalików, 10.01.2022

km 402+900, Wykonywanie wylotów przykanalików, 10.01.2022

km  410+700, Roboty ziemne wzdłuż rzeki Pijawka (Struga), 11.01.2022

km 410+700, Roboty ziemne wzdłuż rzeki Pijawka (Struga), 11.01.2022

km 405+900, Wykonywanie wylotów przykanalików, 18.01.2022

km 405+900, Wykonywanie wylotów przykanalików, 18.01.2022

km 410+600, Prace przy rowie melioracyjnym, 19.01.2022

km 410+600, Prace przy rowie melioracyjnym, 19.01.2022

km ok.412+088, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-E, 20.01.2022

km ok.412+088, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-E, 20.01.2022

DL07, km 5+500, Wykonywanie wylotów przykanalików, 25.01.2022

DL07, km 5+500, Wykonywanie wylotów przykanalików, 25.01.2022

km 410+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 25.01.2022

km 410+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 25.01.2022

km 400+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 25.01.2022

km 400+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 25.01.2022

DS-10.2, km 0+050, Umacnianie wylotów przykanalików, 27.01.2022

DS-10.2, km 0+050, Umacnianie wylotów przykanalików, 27.01.2022

DL07, km 5+600, Umacnianie wylotów przykanalików, 27.01.2022

DL07, km 5+600, Umacnianie wylotów przykanalików, 27.01.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 27.01.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 27.01.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 27.01.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 27.01.2022

km 407+000, Wykonywanie wylotów przykanalików, 31.01.2022

km 407+000, Wykonywanie wylotów przykanalików, 31.01.2022

DS-08, km 0+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 31.01.2022

DS-08, km 0+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 31.01.2022

Opublikowano: pon, 31/01/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo