Loga UE

/ Roboty branżowe

DG-05, km 0+400, Umacnianie wylotów przepustów, 01.02.2022

DG-05, km 0+400, Umacnianie wylotów przepustów, 01.02.2022

km 412+100, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

km 412+100, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

Pm DS 12-1, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

Pm DS 12-1, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

Pm DS 12-1, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

Pm DS 12-1, Umocnienie rowu melioracyjnego, 01.02.2022

km 408+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 02.02.2022

km 408+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 02.02.2022

km 403+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.02.2022

km 403+200, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.02.2022

km 406+900, Umacnianie wylotów przykanalików, 03.02.2022

km 406+900, Umacnianie wylotów przykanalików, 03.02.2022

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.02.2022

km 408+000, Wykonywanie kanału technologicznego, 03.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 03.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 03.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 03.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 03.02.2022

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 08.02.2022

km 410+300, Wykonywanie kanału technologicznego, 08.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 08.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 08.02.2022

km 412+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 10.02.2022

km 412+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 10.02.2022

km 412+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 10.02.2022

km 412+600, Wykonywanie umocnień wylotów przykanalików, 10.02.2022

km 414+800, Wykonywanie wylotów przykanalików, 11.02.2022

km 414+800, Wykonywanie wylotów przykanalików, 11.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 11.02.2022

km 412+100, Umacnianie rowu melioracyjnego R-E, 11.02.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-E, 11.02.2022

km 412+100, Wykonywanie rowu melioracyjnego R-E, 11.02.2022

km 410+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.02.2022

km 410+500, Wykonywanie kanału technologicznego, 14.02.2022

km 413+250, Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 14.02.2022

km 413+250, Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 14.02.2022

DP01-2, km 0+800, Umacnianie wylotów z przykanalików do rowu drogowego, 14.02.2022

DP01-2, km 0+800, Umacnianie wylotów z przykanalików do rowu drogowego, 14.02.2022

DP01-2, km 0+800, Umacnianie wylotów z przykanalików do rowu drogowego, 15.02.2022

DP01-2, km 0+800, Umacnianie wylotów z przykanalików do rowu drogowego, 15.02.2022

km 415+000, Umacnianie wylotów z przykanalików, 15.02.2022

km 415+000, Umacnianie wylotów z przykanalików, 15.02.2022

DG-05, km 0+000, Umocniony wylot kanalizacji deszczowej, 15.02.2022

DG-05, km 0+000, Umocniony wylot kanalizacji deszczowej, 15.02.2022

km 412+500,  Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 22.02.2022

km 412+500, Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 22.02.2022

km 403+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 23.02.2022

km 403+100, Wykonywanie kanału technologicznego, 23.02.2022

km 412+050, Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 24.02.2022

km 412+050, Umacnianie wylotów kanalizacji deszczowej, 24.02.2022

DS-19, km 0+500, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 24.02.2022

DS-19, km 0+500, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 24.02.2022

km 412+200, Studzienki kanalizacyjne, 28.02.2022

km 412+200, Studzienki kanalizacyjne, 28.02.2022

Opublikowano: pon, 28/02/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo