Loga UE

/ Roboty branżowe

km 403+200, Montaż przepompowni, 06.04.2022

km 403+200, Montaż przepompowni, 06.04.2022

km 400+900, Montaż przepompowni, 06.04.2022

km 400+900, Montaż przepompowni, 06.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 08.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 08.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 08.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 08.04.2022

km 403+200, Montaż pompowni, 08.04.2022

km 403+200, Montaż pompowni, 08.04.2022

km 403+200, Montaż pompowni, 08.04.2022

km 403+200, Montaż pompowni, 08.04.2022

km 400+900, Montaż przepompowni, 11.04.2022

km 400+900, Montaż przepompowni, 11.04.2022

DS-12, km 1+400, Montaż przepompowni, 11.04.2022

DS-12, km 1+400, Montaż przepompowni, 11.04.2022

DL07, km 0+100, Umacnianie wylotu przepustu, 20.04.2022

DL07, km 0+100, Umacnianie wylotu przepustu, 20.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 21.04.2022

km 402+800, Umacnianie rowu melioracyjnego, 21.04.2022

km 406+500, Montaż wylotów przykanalików, 21.04.2022

km 406+500, Montaż wylotów przykanalików, 21.04.2022

km 402+790, Przebudowa rowu melioracyjnego, 22.04.2022

km 402+790, Przebudowa rowu melioracyjnego, 22.04.2022

km 414+540, Kanalizacja deszczowa – montaż zastawek, 22.04.2022

km 414+540, Kanalizacja deszczowa – montaż zastawek, 22.04.2022

km 414+870, Kanalizacja deszczowa – montaż zastawek, 22.04.2022

km 414+870, Kanalizacja deszczowa – montaż zastawek, 22.04.2022

km 409+570, Montaż zastawek na kanale, 28.04.2022

km 409+570, Montaż zastawek na kanale, 28.04.2022

km 406+610, Przebudowa rowu melioracyjnego, 28.04.2022

km 406+610, Przebudowa rowu melioracyjnego, 28.04.2022

km 406+610, Przebudowa rowu melioracyjnego, 28.04.2022

km 406+610, Przebudowa rowu melioracyjnego, 28.04.2022

Opublikowano: pią, 29/04/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo