Loga UE

/ Roboty branżowe

km 415+550, Umacnianie wylotu kanalizacji deszczowej, 04.05.2022

km 415+550, Umacnianie wylotu kanalizacji deszczowej, 04.05.2022

km 400+900, Przebudowa oraz umacnianie rowu melioracyjnego, 06.05.2022

km 400+900, Przebudowa oraz umacnianie rowu melioracyjnego, 06.05.2022

km 406+600, Montaż włazów na kanale, 06.05.2022

km 406+600, Montaż włazów na kanale, 06.05.2022

km 400+888, Przebudowa rowu melioracyjnego, 09.05.2022

km 400+888, Przebudowa rowu melioracyjnego, 09.05.2022

km 400+888, Przebudowa rowu melioracyjnego, 09.05.2022

km 400+888, Przebudowa rowu melioracyjnego, 09.05.2022

DL07, km 0+400, Zastawka na rowie drogowym, 10.05.2022

DL07, km 0+400, Zastawka na rowie drogowym, 10.05.2022

DL07, km 0+400, Zastawka na rowie drogowym, 10.05.2022

DL07, km 0+400, Zastawka na rowie drogowym, 10.05.2022

km 410+800, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 13.05.2022

km 410+800, Wykonywanie kanalizacji deszczowej, 13.05.2022

km 406+600, Przebudowa rowu melioracyjnego, 13.05.2022

km 406+600, Przebudowa rowu melioracyjnego, 13.05.2022

DP01-2, km 0+350, Umacnianie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 17.05.2022

DP01-2, km 0+350, Umacnianie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 17.05.2022

km 400+800, Montaż lameli w separatorach, 19.05.2022

km 400+800, Montaż lameli w separatorach, 19.05.2022

km 400+800, Montaż lameli w separatorach, 19.05.2022

km 400+800, Montaż lameli w separatorach, 19.05.2022

DS-12, km 0+000, Wykonywanie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 19.05.2022

DS-12, km 0+000, Wykonywanie wylotów przykanalików do rowu drogowego, 19.05.2022

km 406+600, Przebudowa rowu melioracyjnego, 19.05.2022

km 406+600, Przebudowa rowu melioracyjnego, 19.05.2022

km 409+589, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 23.05.2022

km 409+589, Wykonywanie rowu melioracyjnego, 23.05.2022

km 400+888, Wylot kanalizacji deszczowej, 23.05.2022

km 400+888, Wylot kanalizacji deszczowej, 23.05.2022

DS-12, km 0+000, Wylot przykanalika do rowu drogowego, 27.05.2022

DS-12, km 0+000, Wylot przykanalika do rowu drogowego, 27.05.2022

km 400+950, Montaż wylotu przykanalika do rowu drogowego, 25.05.2022

km 400+950, Montaż wylotu przykanalika do rowu drogowego, 25.05.2022

Opublikowano: wto, 31/05/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo