Loga UE

/ Roboty drogowe

km 412+095 - 412+275 str. P, badanie VSS gruntu z wykopu, 02.12.2019

km 412+095 - 412+275 str. P, badanie VSS gruntu z wykopu, 02.12.2019

km 410+100 str. P, budowa warstwy nasypu, 04.12.2019

km 410+100 str. P, budowa warstwy nasypu, 04.12.2019

km 410+100 str. P, budowa warstwy nasypu, 04.12.2019

km 410+100 str. P, budowa warstwy nasypu, 04.12.2019

Budowa przepustu na DG05, 05.12.2019

Budowa przepustu na DG05, 05.12.2019

Budowa przepustu na DG05, 05.12.2019

Budowa przepustu na DG05, 05.12.2019

Zaroby betonowe w cementowni Górażdże, 05.12.2019

Zaroby betonowe w cementowni Górażdże, 05.12.2019

Zaroby betonowe w cementowni Górażdże, 05.12.2019

Zaroby betonowe w cementowni Górażdże, 05.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 408+350, budowa GWN, 10.12.2019

km 409+400, skarpowanie, 10.12.2019

km 409+400, skarpowanie, 10.12.2019

km 402+500, budowa warstwy nasypu, 10.12.2019

km 402+500, budowa warstwy nasypu, 10.12.2019

km 405+200, frezowanie nawierzchni betonowej, 10.12.2019

km 405+200, frezowanie nawierzchni betonowej, 10.12.2019

km 414+350, wykop, 10.12.2019

km 414+350, wykop, 10.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

km 407+200, budowa warstwy nasypu, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

Odbiór wytwórni betonu Budpol Wikłów, 12.12.2019

km 415+275 do 415+375, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 415+275 do 415+375, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 415+275 do 415+375, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 415+275 do 415+375, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 408+160 do 408+275, Trasa Główna str. P, 16.12.2019

km 405+400 str.L , badanie VSS, 17.12.2019

km 405+400 str.L , badanie VSS, 17.12.2019

km 415+100, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 415+100, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 406+200, wykop pod Pas Technologiczny, 16.12.2019

km 406+200, wykop pod Pas Technologiczny, 16.12.2019

km 406+500, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 406+500, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 408+600, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 408+600, A1 str. P, zagęszczanie podłoża, 16.12.2019

km 413+400 str. P, profilowanie podłoża pod warstwy nasypu, 23.12.2019

km 413+400 str. P, profilowanie podłoża pod warstwy nasypu, 23.12.2019

km 405+500 str. L, profilowanie podłoża pod warstwy nasypu, 23.12.2019

km 405+500 str. L, profilowanie podłoża pod warstwy nasypu, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Kopalnia Kruszyna, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 23.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Remonty cząstkowe masą na gorąco - jezdnia prawa, 27.12.2019

Opublikowano: pią, 06/12/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo