Loga UE

/ Roboty drogowe

km 3+080, DL07, Roboty ziemne, 03.06.2020

km 3+080, DL07, Roboty ziemne, 03.06.2020

km 413+500, Wywóz materiału na warstwę nasypu, 03.06.2020

km 413+500, Wywóz materiału na warstwę nasypu, 03.06.2020

km 410+550, DL07 Wywóz materiału na warstwę nasypu, 03.06.2020

km 410+550, DL07 Wywóz materiału na warstwę nasypu, 03.06.2020

km 0+740, DL07 Utwardzanie warstwy nasypu, 04.06.2020

km 0+740, DL07 Utwardzanie warstwy nasypu, 04.06.2020

km 417+195-410+766, Podbudowa zasadnicza C8/10, 05.06.2020

km 417+195-410+766, Podbudowa zasadnicza C8/10, 05.06.2020

km 410+690-410+766, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 410+690-410+766, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817, Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 0+675-0+817,ŁBC Podbudowa pomocnicza C5/6, 05.06.2020

km 412+200, A1 str. P, Podbudowa zasadnicza C8/10, 06.06.2020

km 412+200, A1 str. P, Podbudowa zasadnicza C8/10, 06.06.2020

km 417+200, A1, Podbudowa pomocnicza C5/6, 06.06.2020

km 417+200, A1, Podbudowa pomocnicza C5/6, 06.06.2020

km 403+918, ob. Ppz06, Zagęszczanie i utwardzanie pobocza, 06.06.2020

km 403+918, ob. Ppz06, Zagęszczanie i utwardzanie pobocza, 06.06.2020

km 409+900-409+015, Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.06.2020

km 409+900-409+015, Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.06.2020

km 409+015-410+162, Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10, 15.06.2020

km 409+015-410+162, Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10, 15.06.2020

km  409+900-409+015, Wykonanie układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.06.2020

km 409+900-409+015, Wykonanie układanie podbudowy zasadniczej C8/10, 12.06.2020

km 409+015, podbudowa zasadnicza C8/10, 12.06.2020

km 409+015, podbudowa zasadnicza C8/10, 12.06.2020

km 0+180, DP1059, Podbudowa pomocnicza C3/4, 15.06.2020

km 0+180, DP1059, Podbudowa pomocnicza C3/4, 15.06.2020

km 0+180, DP1059, Podbudowa pomocnicza C3/4, 15.06.2020

km 0+180, DP1059, Podbudowa pomocnicza C3/4, 15.06.2020

km 0+400, DP1059 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 16.06.2020

km 0+400, DP1059 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 16.06.2020

km 0+127, ŁBC, Wykonywanie  krawężników  16.06.2020

km 0+127, ŁBC, Wykonywanie krawężników 16.06.2020

km 0+127, ŁBC, Wykonywanie krawężników  16.06.2020

km 0+127, ŁBC, Wykonywanie krawężników 16.06.2020

km 412+095-412+150, Badanie nośności i zagęszczenia 16.06.2020

km 412+095-412+150, Badanie nośności i zagęszczenia 16.06.2020

km 410+160, Pielęgnacja podbudowy zasadniczej C8/10, 16.06.2020

km 410+160, Pielęgnacja podbudowy zasadniczej C8/10, 16.06.2020

km 400+300, Warstwa przeciwpoślizgowa, 17.06.2020

km 400+300, Warstwa przeciwpoślizgowa, 17.06.2020

km 399+940, Przygotowanie zestawu do układania betonu nawierzchniowego, 17.06.2020

km 399+940, Przygotowanie zestawu do układania betonu nawierzchniowego, 17.06.2020

km 403+151, Przygotowanie połączenia nawierzchni betonowej z bitumiczną przed  WA-339 18.06.2020

km 403+151, Przygotowanie połączenia nawierzchni betonowej z bitumiczną przed WA-339 18.06.2020

km 407+860, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 18.06.2020

km 407+860, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 18.06.2020

km 407+860, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 18.06.2020

km 407+860, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 18.06.2020

km 0+040, ŁBC, Wykonywanie krawężników, 18.06.2020

km 0+040, ŁBC, Wykonywanie krawężników, 18.06.2020

km 2+270, DL07, Warstwa mrozoochronna, 18.06.2020

km 2+270, DL07, Warstwa mrozoochronna, 18.06.2020

km 407+800, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 407+800, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 407+900, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 407+900, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 408+000, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 408+000, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 408+100, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 408+100, Podbudowa zasadnicza C8/10, 18.06.2020

km 399+330, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 22.06.2020

km 399+330, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 22.06.2020

km 399+330, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 22.06.2020

km 399+330, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 22.06.2020

km 399+742, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

km 399+742, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

km 399+740, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

km 399+740, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

km 400+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

km 400+200, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 23.06.2020

Rondo oraz pierścień ronda, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C16/20, 24.06.2020

Rondo oraz pierścień ronda, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C16/20, 24.06.2020

km 400+450, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 24.06.2020

km 400+450, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 24.06.2020

km 400+300, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 24.06.2020

km 400+300, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 24.06.2020

km 406+340, Ustawianie szpilek do podbudowy zasadniczej C8/10, 25.06.2020

km 406+340, Ustawianie szpilek do podbudowy zasadniczej C8/10, 25.06.2020

km 406+690, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.06.2020

km 406+690, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.06.2020

km 406+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 406+400, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 406+720, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 406+720, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 406+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 406+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 26.06.2020

km 399+850, Wykonywanie nawierzchni betonowa klasy C35/45 - odciek próbny, 26.06.2020

km 399+850, Wykonywanie nawierzchni betonowa klasy C35/45 - odciek próbny, 26.06.2020

km 400+200, Wykonywanie nawierzchni betonowa klasy C35/45, 26.06.2020

km 400+200, Wykonywanie nawierzchni betonowa klasy C35/45, 26.06.2020

km 399+800, Nacinanie dylatacji na C35/45, 26.06.2020

km 399+800, Nacinanie dylatacji na C35/45, 26.06.2020

Rondo, Wykonywanie krawężników, 29.06.2020

Rondo, Wykonywanie krawężników, 29.06.2020

km 400+520, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 29.06.2020

km 400+520, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 29.06.2020

Rondo, Równanie terenu wokół ronda, 29.06.2020

Rondo, Równanie terenu wokół ronda, 29.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

km 400+960, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 30.06.2020

Opublikowano: pią, 19/06/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo