Loga UE

/ Roboty drogowe

km 0+540, DP01, Badania VSS, 07.07.2020

km 0+540, DP01, Badania VSS, 07.07.2020

Rondo, Wykonywanie krawężników, 01.07.2020

Rondo, Wykonywanie krawężników, 01.07.2020

km 401+500, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 01.07.2020

km 401+500, Czyszczenie nawierzchni betonowej, 01.07.2020

km 401+840, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 01.07.2020

km 401+840, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 01.07.2020

km 0+242, Wykonywanie MCE, 02.07.2020

km 0+242, Wykonywanie MCE, 02.07.2020

km 0+242, Wykonywanie MCE, 02.07.2020

km 0+242, Wykonywanie MCE, 02.07.2020

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej ,02.07.2020

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej ,02.07.2020

km 401+000, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+000, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+200, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+200, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+500, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+500, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+700, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 401+700, Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45, 03.07.2020

km 0+540, DP01, Badania VSS, 07.07.2020

km 0+540, DP01, Badania VSS, 07.07.2020

Rondo, Wykonanie kostki na rondzie, 08.07.2020

Rondo, Wykonanie kostki na rondzie, 08.07.2020

Rondo, Wykonanie kostki na rondzie, 08.07.2020

Rondo, Wykonanie kostki na rondzie, 08.07.2020

DG05 – odcinek próbny, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

DG05 – odcinek próbny, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

DG05 – odcinek próbny, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

DG05 – odcinek próbny, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

Rondo DP1059, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

Rondo DP1059, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

Rondo DP1059, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

Rondo DP1059, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC 16 P PMB 25/55-60, 09.07.2020

km 410+330, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.07.2020

km 410+330, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.07.2020

km 412+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 10.07.2020

km 412+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 10.07.2020

km 414+350, ŁB, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.07.2020

km 414+350, ŁB, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 10.07.2020

km 414+517, ŁC, Wykonywanie podbudowy zasadniczej 8/10, 10.07.2020

km 414+517, ŁC, Wykonywanie podbudowy zasadniczej 8/10, 10.07.2020

km 417+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 13.07.2020

km 417+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 13.07.2020

km 417+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 13.07.2020

km 417+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 13.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 15.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 15.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 15.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 15.07.2020

km 402+815 do 403+110, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 402+815 do 403+110, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 403+210 do 403+640, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 416+420 do 417+345, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 416+420 do 417+345, Wykonywanie nawierzchni betonowej, 17.07.2020

km 399+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 17.07.2020

km 399+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 17.07.2020

km 399+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 17.07.2020

km 399+800, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 17.07.2020

km 399+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 16.07.2020

km 399+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 16.07.2020

km 399+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 16.07.2020

km 399+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 16.07.2020

km 400+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 20.07.2020

km 400+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 20.07.2020

km 400+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 20.07.2020

km 400+700, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową – odcinek próbny, 20.07.2020

km 404+600, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 21.07.2020

km 404+600, Układanie nawierzchni betonowej C35/45, 21.07.2020

km 401+200, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową, 21.07.2020

km 401+200, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową, 21.07.2020

km 414+200  ,Wykonanie warstwy poślizgowej – powierzchniowe utrwalenie, 21.07.2020

km 414+200 ,Wykonanie warstwy poślizgowej – powierzchniowe utrwalenie, 21.07.2020

km 3+420, DL07, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 23.07.2020

km 3+420, DL07, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 23.07.2020

km 405+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 23.07.2020

km 405+900, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 23.07.2020

km 402+900, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową , 23.07.2020

km 402+900, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową , 23.07.2020

km 404+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 404+400, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 404+600, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 404+600, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 405+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 405+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 405+300, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 405+300, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 24.07.2020

km 402+900, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową , 23.07.2020

km 402+900, Wykonywanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową , 23.07.2020

Rondo, Wykonywanie kostki na rondzie, 29.07.2020

Rondo, Wykonywanie kostki na rondzie, 29.07.2020

Rondo, Wykonywanie kostki na rondzie, 29.07.2020

Rondo, Wykonywanie kostki na rondzie, 29.07.2020

km 406+090, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 29.07.2020

km 406+090, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 29.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

km 414+000, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 30.07.2020

Opublikowano: czw, 09/07/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo