Loga UE

/ Roboty drogowe

Łącznica ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej, 02.11.2020

Łącznica ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej, 02.11.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie terenu, 02.11.2020

Łącznica ŁBC, Zagęszczanie terenu, 02.11.2020

Łącznica A, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, 02.11.2020

Łącznica A, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, 02.11.2020

404+500, Dowóz materiału na nasyp, 02.11.2020

404+500, Dowóz materiału na nasyp, 02.11.2020

402+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 02.11.2020

402+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 02.11.2020

km 405+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 04.11.2020

km 405+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 04.11.2020

km 405+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 04.11.2020

km 405+500, Selektywne frezowanie nawierzchni, 04.11.2020

km 403+900, Roboty ziemne, 04.11.2020

km 403+900, Roboty ziemne, 04.11.2020

km 405+400, Frezowanie podbudowy związanej cementem, 06.11.2020

km 405+400, Frezowanie podbudowy związanej cementem, 06.11.2020

km 404+000, Frezowanie podbudowy związanej cementem, 06.11.2020

km 404+000, Frezowanie podbudowy związanej cementem, 06.11.2020

km 415+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 05.11.2020

km 415+000, Montaż słupów ekranów akustycznych, 05.11.2020

km 412+500, Wbudowanie destruktu asfaltowego dla odwodnienia ekranów, 05.11.2020

km 412+500, Wbudowanie destruktu asfaltowego dla odwodnienia ekranów, 05.11.2020

410+500, Betonowanie głowic pali pod ekrany akustyczne, 05.11.2020

410+500, Betonowanie głowic pali pod ekrany akustyczne, 05.11.2020

km 406+800, Humusowanie pasa rozdziału, 05.11.2020

km 406+800, Humusowanie pasa rozdziału, 05.11.2020

km 415+200, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 09.11.2020

km 415+200, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 09.11.2020

km 406+500, Montaż podwalin pod słupy ekranów akustycznych, 10.11.2020

km 406+500, Montaż podwalin pod słupy ekranów akustycznych, 10.11.2020

km 415+300, Montaż słupów ekranów akustycznych, 12.11.2020

km 415+300, Montaż słupów ekranów akustycznych, 12.11.2020

km 415+000, Wykonywanie podłoża pod nawierzchnię pobocza, 12.11.2020

km 415+000, Wykonywanie podłoża pod nawierzchnię pobocza, 12.11.2020

km 408+700, Roboty ziemne, 12.11.2020

km 408+700, Roboty ziemne, 12.11.2020

km 406+300, Wypełnianie ekranu akustycznego panelami, 12.11.2020

km 406+300, Wypełnianie ekranu akustycznego panelami, 12.11.2020

km 404+200 str.P, Dowóz materiału na warstwę nasypu, 12.11.2020

km 404+200 str.P, Dowóz materiału na warstwę nasypu, 12.11.2020

km 400+000 str.P, Wykonywanie warstwy nasypu, 12.11.2020

km 400+000 str.P, Wykonywanie warstwy nasypu, 12.11.2020

km 402+000 str.P, Odhumusowanie pasa rozdziału, 12.11.2020

km 402+000 str.P, Odhumusowanie pasa rozdziału, 12.11.2020

DS10.2, Wykonywanie dylatacji na ścieku, 12.11.2020

DS10.2, Wykonywanie dylatacji na ścieku, 12.11.2020

km 406+300, Wypełnianie ekranu akustycznego panelami, 12.11.2020

km 406+300, Wypełnianie ekranu akustycznego panelami, 12.11.2020

ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.11.2020

ŁBC, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.11.2020

km 408+300, Profilowanie skarpy, 13.11.2020

km 408+300, Profilowanie skarpy, 13.11.2020

DL07, od km 3+720 do km 4+100, Podbudowa pomocnicza C3/4, 16.11.2020

DL07, od km 3+720 do km 4+100, Podbudowa pomocnicza C3/4, 16.11.2020

km 412+400, Przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania poziomego, 16.11.2020

km 412+400, Przygotowanie nawierzchni do wykonania oznakowania poziomego, 16.11.2020

km 406+600, Montaż barier energochłonnych, 17.11.2020

km 406+600, Montaż barier energochłonnych, 17.11.2020

km 410+500, Wykonanie przejazdu dla zmiany tymczasowej organizacji ruchu, 17.11.2020

km 410+500, Wykonanie przejazdu dla zmiany tymczasowej organizacji ruchu, 17.11.2020

km 404+000, Stabilizacja warstwy nasypu, 17.11.2020

km 404+000, Stabilizacja warstwy nasypu, 17.11.2020

km 404+000, Stabilizacja warstwy nasypu, 17.11.2020

km 404+000, Stabilizacja warstwy nasypu, 17.11.2020

km 406+000, Zmiana organizacji ruchu, 19.11.2020

km 406+000, Zmiana organizacji ruchu, 19.11.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 19.11.2020

km 410+500, Zmiana organizacji ruchu, 19.11.2020

km 405+900, Ustawianie barier tymczasowych, 19.11.2020

km 405+900, Ustawianie barier tymczasowych, 19.11.2020

km 405+900, Ustawianie barier tymczasowych, 19.11.2020

km 405+900, Ustawianie barier tymczasowych, 19.11.2020

Wykonywanie GWN, 20.11.2020

Wykonywanie GWN, 20.11.2020

DP01-2, Montaż barier, 20.11.2020

DP01-2, Montaż barier, 20.11.2020

Skarpowanie nasypu, 20.11.2020

Skarpowanie nasypu, 20.11.2020

km 402+600, Odhumusowanie pasa rozdziału, 20.11.2020

km 402+600, Odhumusowanie pasa rozdziału, 20.11.2020

ŁBC, Wykonywanie nasypu na poboczach, 20.11.2020

ŁBC, Wykonywanie nasypu na poboczach, 20.11.2020

km 415+100, Montaż ekranów akustycznych, 20.11.2020

km 415+100, Montaż ekranów akustycznych, 20.11.2020

DP1025S, Ulepszanie podłoża, 25.11.2020

DP1025S, Ulepszanie podłoża, 25.11.2020

DP1025S, Ulepszanie podłoża, 25.11.2020

DP1025S, Ulepszanie podłoża, 25.11.2020

DP1025S, Wykonywanie przykanalików, 25.11.2020

DP1025S, Wykonywanie przykanalików, 25.11.2020

DP1025S, Wykonywanie przykanalików, 25.11.2020

DP1025S, Wykonywanie przykanalików, 25.11.2020

km 412+550, Umocnione pobocze, 25.11.2020

km 412+550, Umocnione pobocze, 25.11.2020

km 412+300, Montaż barier energochłonnych, 25.11.2020

km 412+300, Montaż barier energochłonnych, 25.11.2020

ŁA, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 25.11.2020

ŁA, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 25.11.2020

ŁA, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 25.11.2020

ŁA, Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 25.11.2020

km 414+300, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2020

km 414+300, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2020

km 414+600, Umacnianie pobocza kruszywem, 26.11.2020

km 414+600, Umacnianie pobocza kruszywem, 26.11.2020

ŁBC, Umacnianie poboczy, 26.11.2020

ŁBC, Umacnianie poboczy, 26.11.2020

ŁBC, Skarpowanie, 26.11.2020

ŁBC, Skarpowanie, 26.11.2020

ŁA, Wykonywanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 26.11.2020

ŁA, Wykonywanie drugiej warstwy podbudowy bitumicznej, 26.11.2020

km 413+200, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2020

km 413+200, Montaż barier energochłonnych, 26.11.2020

km 403+300, Wykonywanie warstwy nasypu, 26.11.2020

km 403+300, Wykonywanie warstwy nasypu, 26.11.2020

km 406+600, Frezowanie warstwy bitumicznej, 27.11.2020

km 406+600, Frezowanie warstwy bitumicznej, 27.11.2020

DP1018S, Wykonywanie nasypu, 27.11.2020

DP1018S, Wykonywanie nasypu, 27.11.2020

km 403+800, Skarpowanie, 27.11.2020

km 403+800, Skarpowanie, 27.11.2020

km 406+500, Umacnianie rowu, 27.11.2020

km 406+500, Umacnianie rowu, 27.11.2020

Opublikowano: czw, 29/10/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo