Loga UE

/ Roboty drogowe

km 412+000, Frezowanie nawierzchni, 04.01.2021

km 412+000, Frezowanie nawierzchni, 04.01.2021

km 414+800, Frezowanie nawierzchni, 04.01.2021

km 414+800, Frezowanie nawierzchni, 04.01.2021

Węzeł Mykanów, Składowisko destruktu z frezowań, 08.01.2021

Węzeł Mykanów, Składowisko destruktu z frezowań, 08.01.2021

Węzeł Mykanów, Składowisko destruktu z frezowań, 08.01.2021

Węzeł Mykanów, Składowisko destruktu z frezowań, 08.01.2021

km 415+800, Frezowanie nawierzchni, 08.01.2021

km 415+800, Frezowanie nawierzchni, 08.01.2021

Łącznica C, Montaż słupów oświetleniowych, 08.01.2021

Łącznica C, Montaż słupów oświetleniowych, 08.01.2021

km 414+300, Frezowanie nawierzchni, 11.01.2021

km 414+300, Frezowanie nawierzchni, 11.01.2021

km 412+650, Frezowanie nawierzchni, 11.01.2021

km 412+650, Frezowanie nawierzchni, 11.01.2021

km 415+600, Odhumusowanie, 11.01.2021

km 415+600, Odhumusowanie, 11.01.2021

km 414+800, Odhumusowanie, 11.01.2021

km 414+800, Odhumusowanie, 11.01.2021

km 411+500, Kruszenie gruzu betonowego, 11.01.2021

km 411+500, Kruszenie gruzu betonowego, 11.01.2021

km 407+500, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 407+500, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 407+000, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 407+000, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 406+800, Roboty ziemne - Wykonywanie warstwy nasypu, 12.01.2021

km 406+800, Roboty ziemne - Wykonywanie warstwy nasypu, 12.01.2021

km 407+100, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 407+100, Roboty ziemne, 12.01.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Ulepszanie gruntu, 12.01.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Ulepszanie gruntu, 12.01.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Ulepszanie gruntu, 12.01.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Ulepszanie gruntu, 12.01.2021

DP1025S, Montaż oznakowania pionowego, 25.01.2021

DP1025S, Montaż oznakowania pionowego, 25.01.2021

DP1025S, Montaż oznakowania pionowego, 25.01.2021

DP1025S, Montaż oznakowania pionowego, 25.01.2021

km 415+300, Odhumusowanie, 25.01.2021

km 415+300, Odhumusowanie, 25.01.2021

km 406+000, Ulepszanie podłoża, 26.01.2021

km 406+000, Ulepszanie podłoża, 26.01.2021

km 406+000, Ulepszanie podłoża, 26.01.2021

km 406+000, Ulepszanie podłoża, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na obiekcie DP1025S, 26.01.2021

km 413+100,  Roboty ziemne, 28.01.2021

km 413+100, Roboty ziemne, 28.01.2021

km 412+700, Roboty ziemne, 28.01.2021

km 412+700, Roboty ziemne, 28.01.2021

km 413+700, Roboty ziemne, 28.01.2021

km 413+700, Roboty ziemne, 28.01.2021

km 414+600, Odhumusowanie pasa rozdziału, 28.01.2021

km 414+600, Odhumusowanie pasa rozdziału, 28.01.2021

Opublikowano: czw, 07/01/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo