Loga UE

/ Roboty drogowe

km 403+400, Roboty ziemne, 01.03.2021

km 403+400, Roboty ziemne, 01.03.2021

km 403+400, Roboty ziemne, 01.03.2021

km 403+400, Roboty ziemne, 01.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu,  02.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu, 02.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu,  02.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu, 02.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu,  02.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne - Wykonanie warstwy nasypu, 02.03.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Ulepszanie warstwy nasypu, 02.03.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Ulepszanie warstwy nasypu, 02.03.2021

km 413+600, Roboty ziemne, 02.03.2021

km 413+600, Roboty ziemne, 02.03.2021

km 413+200, Roboty ziemne, 03.03.2021

km 413+200, Roboty ziemne, 03.03.2021

km 411+000, Roboty ziemne – Ulepszanie warstwy nasypu, 03.03.2021

km 411+000, Roboty ziemne – Ulepszanie warstwy nasypu, 03.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne, 03.03.2021

km 406+500, Roboty ziemne, 03.03.2021

km 403+700, Ulepszanie GWN, 03.03.2021

km 403+700, Ulepszanie GWN, 03.03.2021

km 403+700, Ulepszanie GWN, 03.03.2021

km 403+700, Ulepszanie GWN, 03.03.2021

DP 01-3:1003S, Roboty ziemne, 03.03.2021

DP 01-3:1003S, Roboty ziemne, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Zaroby Radomsko Dyckerhoff, 03.03.2021

Ekran EP13, Montaż paneli ekranów akustycznych, 04.03.2021

Ekran EP13, Montaż paneli ekranów akustycznych, 04.03.2021

km 416+500, Humusowanie skarpy, 08.03.2021

km 416+500, Humusowanie skarpy, 08.03.2021

km 416+000, Roboty ziemne - Wykop, 09.03.2021

km 416+000, Roboty ziemne - Wykop, 09.03.2021

km 413+600, Przygotowanie warstwy do ulepszenia, 09.03.2021

km 413+600, Przygotowanie warstwy do ulepszenia, 09.03.2021

km 413+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 413+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 413+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 413+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 411+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 411+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 411+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 10.03.2021

km 411+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 10.03.2021

DL07, km 1,5; Roboty ziemne

DL07, km 1,5; Roboty ziemne

DL07, km 1,5; Roboty ziemne

DL07, km 1,5; Roboty ziemne

km 410+500, Wykonywanie warstwy nasypu, 12.03.2021

km 410+500, Wykonywanie warstwy nasypu, 12.03.2021

Łącznica BC, Montaż barier energochłonnych, 12.03.2021

Łącznica BC, Montaż barier energochłonnych, 12.03.2021

km 414+800, Prace przy utrzymaniu ruchu  - Wymiana bariery, 12.03.2021

km 414+800, Prace przy utrzymaniu ruchu - Wymiana bariery, 12.03.2021

km 403+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 15.03.2021

km 403+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 15.03.2021

km 403+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 15.03.2021

km 403+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 15.03.2021

km 412+200, Ulepszanie podłoża - Odcinek próbny, 15.03.2021

km 412+200, Ulepszanie podłoża - Odcinek próbny, 15.03.2021

km 402+600 - 402+700, Odcinek próbny, 17.03.2021

km 402+600 - 402+700, Odcinek próbny, 17.03.2021

km 402+600 - 402+700, Odcinek próbny, 17.03.2021

km 402+600 - 402+700, Odcinek próbny, 17.03.2021

km od 411+900 do 412+400, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 18.03.2021

km od 411+900 do 412+400, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 18.03.2021

km 411+300, Zagęszczanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 411+300, Zagęszczanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 411+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 411+300, Ulepszanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 410+700, Skarpowanie, 18.03.2021

km 410+700, Skarpowanie, 18.03.2021

km 410+700, Wykonywanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 410+700, Wykonywanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 410+700, Zagęszczanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 410+700, Zagęszczanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 404+900, Ulepszanie warstwy nasypu, 18.03.2021

km 404+900, Ulepszanie warstwy nasypu, 18.03.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie poboczy, 18.03.2021

Łącznica ŁBC, Wykonywanie poboczy, 18.03.2021

km 415+000, Roboty ziemne, 18.03.2021

km 415+000, Roboty ziemne, 18.03.2021

km 413+800, Humusowanie skarpy, 23.03.2021

km 413+800, Humusowanie skarpy, 23.03.2021

km 413+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 23.03.2021

km 413+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 23.03.2021

DP1025S, Wykonywanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, 23.03.2021

DP1025S, Wykonywanie nawierzchni chodników z kostki brukowej, 23.03.2021

km 414+700, Rozbiórka istniejącego nasypu, 23.03.2021

km 414+700, Rozbiórka istniejącego nasypu, 23.03.2021

km 414+700, Rozbiórka istniejącego nasypu, 23.03.2021

km 414+700, Rozbiórka istniejącego nasypu, 23.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN, 24.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN, 24.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN, 24.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN, 24.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN - Zagęszczanie, 24.03.2021

km 405+000, Wykonywanie GWN - Zagęszczanie, 24.03.2021

km 413+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 25.03.2021

km 413+000, Wykonywanie warstwy nasypu, 25.03.2021

km 414+400, Roboty ziemne - Wykop, 25.03.2021

km 414+400, Roboty ziemne - Wykop, 25.03.2021

km 414+100, Skarpowanie rowów, 25.03.2021

km 414+100, Skarpowanie rowów, 25.03.2021

km 411+300, Utylizacja gruzu, 25.03.2021

km 411+300, Utylizacja gruzu, 25.03.2021

km 411+300, Utylizacja gruzu, 25.03.2021

km 411+300, Utylizacja gruzu, 25.03.2021

km 403+300, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 25.03.2021

km 403+300, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 25.03.2021

km 401+500, Wykonywanie GWN, 25.03.2021

km 401+500, Wykonywanie GWN, 25.03.2021

km 400+100, Roboty ziemne - Whitetopping, 25.03.2021

km 400+100, Roboty ziemne - Whitetopping, 25.03.2021

DS12, km od 1+600 do 1+980, Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, 31.03.2021

DS12, km od 1+600 do 1+980, Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, 31.03.2021

km 409+200, Roboty rozbiórkowe, 31.03.2021

km 409+200, Roboty rozbiórkowe, 31.03.2021

km 408+700, Profilowanie skarp, 31.03.2021

km 408+700, Profilowanie skarp, 31.03.2021

km 403+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6,  31.03.2021

km 403+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 31.03.2021

km 403+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6,  31.03.2021

km 403+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 31.03.2021

km 403+400, Montaż ekranów akustycznych - Wykonywanie pali, 31.03.2021

km 403+400, Montaż ekranów akustycznych - Wykonywanie pali, 31.03.2021

km 403+400, Montaż ekranów akustycznych - Wykonywanie pali, 31.03.2021

km 403+400, Montaż ekranów akustycznych - Wykonywanie pali, 31.03.2021

DP 01-1, Wykonywanie chodników, 31.03.2021

DP 01-1, Wykonywanie chodników, 31.03.2021

km 399+900, Roboty ziemne na poszerzeniu przy whitetoppingu, 31.03.2021

km 399+900, Roboty ziemne na poszerzeniu przy whitetoppingu, 31.03.2021

km 411+700, Roboty ziemne, 31.03.2021

km 411+700, Roboty ziemne, 31.03.2021

km 413+500, Stabilizacja warstwy nasypu, 31.03.2021

km 413+500, Stabilizacja warstwy nasypu, 31.03.2021

km 400+390 - 400+500, Wykonywanie GWN, 31.03.2021

km 400+390 - 400+500, Wykonywanie GWN, 31.03.2021

km 400+390 - 400+500, Wykonywanie GWN, 31.03.2021

km 400+390 - 400+500, Wykonywanie GWN, 31.03.2021

Opublikowano: śro, 31/03/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo