Loga UE

/ Roboty drogowe

km 415+900, Humusowanie skarp, 01.04.2021

km 415+900, Humusowanie skarp, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

Montaż wytwórni mas bitumicznych obok drogi DP1059S i łącznicy ŁBC, 01.04.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Rowy, 06.04.2021

km 411+000, Roboty ziemne - Rowy, 06.04.2021

km 411+200, Wykonywanie GWN, 06.04.2021

km 411+200, Wykonywanie GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 410+800, Odcinek próbny - Stabilizacja GWN, 06.04.2021

km 414+500, Roboty ziemne, 08.04.2021

km 414+500, Roboty ziemne, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 415+200, Uszczelnianie rowów i humusowanie skarp, 08.04.2021

km 403+400, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 403+400, Betonowanie pali ekranów akustycznych, 08.04.2021

km 402+500, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 402+500, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 402+500, Stabilizacja GWN, 08.04.2021

km 402+500, Stabilizacja GWN, 08.04.2021

km 411+100, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 411+100, Wykonywanie GWN, 08.04.2021

km 405+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 08.04.2021

km 405+400, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 08.04.2021

DP01-1, Wykonywanie nawierzchni chodników, 08.04.2021

DP01-1, Wykonywanie nawierzchni chodników, 08.04.2021

DL07, Wykonywanie nawierzchni chodników, 12.04.2021

DL07, Wykonywanie nawierzchni chodników, 12.04.2021

km 411+500, Profilowanie skarpy, 13.04.2021

km 411+500, Profilowanie skarpy, 13.04.2021

km 408+800, Zagęszczanie warstwy nasypu, 13.04.2021

km 408+800, Zagęszczanie warstwy nasypu, 13.04.2021

km 403+500, Wykonywanie ekranów akustycznych - Montaż pali, 13.04.2021

km 403+500, Wykonywanie ekranów akustycznych - Montaż pali, 13.04.2021

km 403+500, Wykonywanie ekranów akustycznych - Montaż pali, 13.04.2021

km 403+500, Wykonywanie ekranów akustycznych - Montaż pali, 13.04.2021

DS16, Humusowanie, 14.04.2021

DS16, Humusowanie, 14.04.2021

km 401+550, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 15.04.2021

km 401+550, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 15.04.2021

DP01-1, km 0+150-0+300, Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, 15.04.2021

DP01-1, km 0+150-0+300, Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, 15.04.2021

km 403+700, Makroniwelacja, 16.04.2021

km 403+700, Makroniwelacja, 16.04.2021

km 402+200, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 16.04.2021

km 402+200, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 16.04.2021

km 403+300, Profilowanie skarpy, 16.04.2021

km 403+300, Profilowanie skarpy, 16.04.2021

DP01-1, Roboty ziemne, 16.04.2021

DP01-1, Roboty ziemne, 16.04.2021

km 413+000, Roboty ziemne, 20.04.2021

km 413+000, Roboty ziemne, 20.04.2021

km 411+800, Wykonywanie rowu, 20.04.2021

km 411+800, Wykonywanie rowu, 20.04.2021

DS19, Wykonywanie rowu, 22.04.2021

DS19, Wykonywanie rowu, 22.04.2021

km 412+200, Ulepszanie warstwy nasypu, 22.04.2021

km 412+200, Ulepszanie warstwy nasypu, 22.04.2021

km 411+700, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 411+700, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 411+700, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 411+700, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 408+200, Wykonywanie rowu, 22.04.2021

km 408+200, Wykonywanie rowu, 22.04.2021

km 406+700, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 406+700, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 22.04.2021

km 403+700 (EP3), Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 22.04.2021

km 403+700 (EP3), Wykonywanie pali ekranów akustycznych, 22.04.2021

km 401+000, Podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2021

km 401+000, Podbudowa pomocnicza C5/6, 22.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 23.04.2021

km 412+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+600, Ulepszanie warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Wykonywanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 412+000, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 23.04.2021

km 411+900, Wykonywanie rowu, 23.04.2021

km 411+900, Wykonywanie rowu, 23.04.2021

km 413+100, Ulepszanie warstwy nasypu, 26.04.2021

km 413+100, Ulepszanie warstwy nasypu, 26.04.2021

km 402+800, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.04.2021

km 402+800, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 26.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 26.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 26.04.2021

km 410+600, Wymiana gruntu, 28.04.2021

km 410+600, Wymiana gruntu, 28.04.2021

km 408+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 28.04.2021

km 408+900, Wykonywanie warstwy nasypu, 28.04.2021

km 408+100, Ulepszanie warstwy nasypu, 28.04.2021

km 408+100, Ulepszanie warstwy nasypu, 28.04.2021

km 416+000, Profilowanie dna wykopu, 28.04.2021

km 416+000, Profilowanie dna wykopu, 28.04.2021

km 412+300, Skarpowanie nasypu, 28.04.2021

km 412+300, Skarpowanie nasypu, 28.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 28.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 28.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 28.04.2021

DL07, Wykonywanie chodników, 28.04.2021

km 410+900, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 28.04.2021

km 410+900, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 28.04.2021

km 404+000, Wykonywanie makroniwelacji, 28.04.2021

km 404+000, Wykonywanie makroniwelacji, 28.04.2021

km 403+000, Skarpowanie nasypu, 28.04.2021

km 403+000, Skarpowanie nasypu, 28.04.2021

km 403+300, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 29.04.2021

km 403+300, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 29.04.2021

Opublikowano: pią, 30/04/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo