Loga UE

/ Roboty drogowe

Odnowienie oznakowania tymczasowego

Odnowienie oznakowania tymczasowego

Odnowienie oznakowania tymczasowego

Odnowienie oznakowania tymczasowego

km 413+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 01.07.2021

km 413+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 01.07.2021

DL07, km 6+350-6+500, Układanie destruktu pod MCE, 01.07.2021

DL07, km 6+350-6+500, Układanie destruktu pod MCE, 01.07.2021

km 410+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 01.07.2021

km 410+600, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 01.07.2021

km 409+000, Profilowanie skarp i wykonywanie rowów, 01.07.2021

km 409+000, Profilowanie skarp i wykonywanie rowów, 01.07.2021

DS09, km 0+500, Wykonywanie podbudowy MCE, 01.07.2021

DS09, km 0+500, Wykonywanie podbudowy MCE, 01.07.2021

km 412+800, Wykonywanie ekranów akustycznych, 05.07.2021

km 412+800, Wykonywanie ekranów akustycznych, 05.07.2021

km 412+700, Roboty ziemne, 05.07.2021

km 412+700, Roboty ziemne, 05.07.2021

km 411+000, Wykonywanie ekranów akustycznych, 05.07.2021

km 411+000, Wykonywanie ekranów akustycznych, 05.07.2021

km 410+500, Roboty ziemne, 05.07.2021

km 410+500, Roboty ziemne, 05.07.2021

km 410+710, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 05.07.2021

km 410+710, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6, 05.07.2021

DP01-1, Wykonywanie chodników, 05.07.2021

DP01-1, Wykonywanie chodników, 05.07.2021

km 414+000, Wykonywanie rowów, 06.07.2021

km 414+000, Wykonywanie rowów, 06.07.2021

km 412+900, Montaż słupów ekranów akustycznych, 06.07.2021

km 412+900, Montaż słupów ekranów akustycznych, 06.07.2021

km 406+200, Wykonywanie rowów, 06.07.2021

km 406+200, Wykonywanie rowów, 06.07.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne - nasyp, 06.07.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne - nasyp, 06.07.2021

km 400+700, Humusowanie skarpy, 06.07.2021

km 400+700, Humusowanie skarpy, 06.07.2021

km 412+000, Zagęszczanie nasypu, 07.07.2021

km 412+000, Zagęszczanie nasypu, 07.07.2021

km 412+200, Wykonywanie ekranów akustycznych, 07.07.2021

km 412+200, Wykonywanie ekranów akustycznych, 07.07.2021

km 412+200, Wykonywanie ekranów akustycznych, 07.07.2021

km 412+200, Wykonywanie ekranów akustycznych, 07.07.2021

km 414+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 08.07.2021

km 414+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 08.07.2021

km 414+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 08.07.2021

km 414+500, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 08.07.2021

DL07, km 4+800, Roboty ziemne, 08.07.2021

DL07, km 4+800, Roboty ziemne, 08.07.2021

DL07, km  7+000, Roboty ziemne – wykonywanie nasypu, 09.07.2021

DL07, km 7+000, Roboty ziemne – wykonywanie nasypu, 09.07.2021

406+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 09.07.2021

406+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 09.07.2021

406+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 09.07.2021

406+200, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 09.07.2021

km 412+100, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 12.07.2021

km 412+100, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 12.07.2021

km 410+400, Wykonywanie ekranów akustycznych, 12.07.2021

km 410+400, Wykonywanie ekranów akustycznych, 12.07.2021

DS09, km 0+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 12.07.2021

DS09, km 0+300, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 12.07.2021

DS09, km 0+300, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 12.07.2021

DS09, km 0+300, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 12.07.2021

km 399+742 - 400+750, Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia pod beton nawierzchniowy, 13.07.2021

km 399+742 - 400+750, Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia pod beton nawierzchniowy, 13.07.2021

km 399+742 - 400+750, Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia pod beton nawierzchniowy, 13.07.2021

km 399+742 - 400+750, Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia pod beton nawierzchniowy, 13.07.2021

km 410+600, Wykonywanie ekranów akustycznych, 14.07.2021

km 410+600, Wykonywanie ekranów akustycznych, 14.07.2021

km 411+400, Wykonywanie poboczy, 14.07.2021

km 411+400, Wykonywanie poboczy, 14.07.2021

km 412+200, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 14.07.2021

km 412+200, Ulepszanie górnej warstwy nasypu, 14.07.2021

DS16, km 0+300, Wykonywanie MCE, 14.07.2021

DS16, km 0+300, Wykonywanie MCE, 14.07.2021

DP01-1, km 0+255 – 0+370 (odcinek próbny), Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 14.07.2021

DP01-1, km 0+255 – 0+370 (odcinek próbny), Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 14.07.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy C1,5/2, 15.07.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy C1,5/2, 15.07.2021

DL07, km 0+100, Roboty ziemne, 15.07.2021

DL07, km 0+100, Roboty ziemne, 15.07.2021

km 406+100, Humusowanie skarpy, 15.07.2021

km 406+100, Humusowanie skarpy, 15.07.2021

km 406+150, Humusowanie skarpy, 15.07.2021

km 406+150, Humusowanie skarpy, 15.07.2021

km 413+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 16.07.2021

km 413+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 16.07.2021

km 412+650, Wykonywanie pasa technologicznego, 16.07.2021

km 412+650, Wykonywanie pasa technologicznego, 16.07.2021

km 407+400, Drenaż w pasie rozdziału, 16.07.2021

km 407+400, Drenaż w pasie rozdziału, 16.07.2021

km 416+000, Ulepszanie podłoża pod konstrukcję, 19.07.2021

km 416+000, Ulepszanie podłoża pod konstrukcję, 19.07.2021

DS19, km 1+750, MCE – Roboty przygotowawcze, 19.07.2021

DS19, km 1+750, MCE – Roboty przygotowawcze, 19.07.2021

DS16, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.07.2021

DS16, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.07.2021

DS16, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.07.2021

DS16, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.07.2021

DS09, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.07.2021

DS09, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.07.2021

DS09, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.07.2021

DS09, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 21.07.2021

DP01-1, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.07.2021

DP01-1, Wykonywanie warstwy ścieralnej AC11S, 22.07.2021

km 408+200, Humusowanie skarp, 22.07.2021

km 408+200, Humusowanie skarp, 22.07.2021

DS19, Wykonywanie podbudowy MCE, 22.07.2021

DS19, Wykonywanie podbudowy MCE, 22.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 23.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 23.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 23.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 23.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 23.07.2021

km 399+800, Wykonywanie nawierzchni betonowej C35/45, 23.07.2021

Łącznica A, km 0+200, Wykonywanie rowów, 23.07.2021

Łącznica A, km 0+200, Wykonywanie rowów, 23.07.2021

DL07, 7+500-7+805, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 23.07.2021

DL07, 7+500-7+805, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 23.07.2021

km 400+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 26.07.2021

km 400+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 26.07.2021

km 400+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy  C35/45, 26.07.2021

km 400+100, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 26.07.2021

km 400+450, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 27.07.2021

km 400+450, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 27.07.2021

km 400+600, Skropienie podbudowy zasadniczej C8/10, 27.07.2021

km 400+600, Skropienie podbudowy zasadniczej C8/10, 27.07.2021

DL07, km 7+240, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 26.07.2021

DL07, km 7+240, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 26.07.2021

km 400+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 27.07.2021

km 400+650, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 27.07.2021

DL07, km 6+100, Wykonywanie podbudowy MCE, 28.07.2021

DL07, km 6+100, Wykonywanie podbudowy MCE, 28.07.2021

DL07, km 6+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 28.07.2021

DL07, km 6+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 28.07.2021

DS16, km 0+200, Zagęszczanie warstwy wiążącej  AC16W, 28.07.2021

DS16, km 0+200, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 28.07.2021

DS16, km 0+200, Zagęszczanie warstwy wiążącej  AC16W, 28.07.2021

DS16, km 0+200, Zagęszczanie warstwy wiążącej AC16W, 28.07.2021

km 403+500, Humusowanie skarpy, 28.07.2021

km 403+500, Humusowanie skarpy, 28.07.2021

km 403+700, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 29.07.2021

km 403+700, Betonowanie głowic pali ekranów akustycznych, 29.07.2021

km 409+000, Wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, 29.07.2021

km 409+000, Wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, 29.07.2021

km 412+100, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 29.07.2021

km 412+100, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 29.07.2021

DP02:1018S, Ulepszanie podłoża, 29.07.2021

DP02:1018S, Ulepszanie podłoża, 29.07.2021

Opublikowano: pią, 30/07/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo