Loga UE

/ Roboty drogowe

km 403+400, Oczyszczanie pod powierzchniowe utrwalenie, 02.08.2021r.

km 403+400, Oczyszczanie pod powierzchniowe utrwalenie, 02.08.2021r.

km 401+600, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 02.08.2021r.

km 401+600, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 02.08.2021r.

km 401+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 03.08.2021r.

km 401+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 03.08.2021r.

DL07, Roboty brukarskie – Wykonywanie chodnika, 03.08.2021r.

DL07, Roboty brukarskie – Wykonywanie chodnika, 03.08.2021r.

km 410+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 03.08.2021r.

km 410+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 03.08.2021r.

km 410+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 03.08.2021r

km 410+000, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 03.08.2021r

DL07, km 2+140 ,Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 04.08.2021r

DL07, km 2+140 ,Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 04.08.2021r

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.08.2021r

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.08.2021r

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.08.2021r

km 402+500, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 04.08.2021r

km 400+100, Umocnienie rowu folią kubełkową, 04.08.2021r.

km 400+100, Umocnienie rowu folią kubełkową, 04.08.2021r.

km 400+100, Umocnienie rowu folią kubełkową, 04.08.2021r.

km 400+100, Umocnienie rowu folią kubełkową, 04.08.2021r.

DL07, km 0+100, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 03.08.2021r.

DL07, km 0+100, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 03.08.2021r.

DS07, km 0+215, Umacnianie skarp i rowu, 06.08.2021r.

DS07, km 0+215, Umacnianie skarp i rowu, 06.08.2021r.

Węzeł Mykanów, Roboty ziemne, 06.08.2021r.

Węzeł Mykanów, Roboty ziemne, 06.08.2021r.

DL07, km 0+800, Roboty ziemne, 06.08.2021r.

DL07, km 0+800, Roboty ziemne, 06.08.2021r.

DL07, km 0+600, Wykonywanie podbudowy z destruktu, 06.08.2021r.

DL07, km 0+600, Wykonywanie podbudowy z destruktu, 06.08.2021r.

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.08.2021r.

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.08.2021r.

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.08.2021r.

DL07, km 6+400, Wykonywanie warstwy wiążącej, 09.08.2021r.

DL07, km 0+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej, C3/4 09.08.2021r.

DL07, km 0+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej, C3/4 09.08.2021r.

DL07, km 0+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 09.08.2021r.

DL07, km 0+700, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 09.08.2021r.

km 403+300, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 09.08.2021r.

km 403+300, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 09.08.2021r.

km 415+000, Wykonywanie sączka w pasie rozdziału, 11.08.2021r.

km 415+000, Wykonywanie sączka w pasie rozdziału, 11.08.2021r.

km 414+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 12.08.2021r

km 414+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 12.08.2021r

km 414+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 12.08.2021r

km 414+750, Wykonywanie nawierzchni betonowej klasy C35/45, 12.08.2021r

DP01-1, km 0+030, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 12.08.2021r.

DP01-1, km 0+030, Wykonywanie podbudowy pomocniczej C3/4, 12.08.2021r.

Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 11.08.2021r.

Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 11.08.2021r.

Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 11.08.2021r.

Wykonywanie podbudowy bitumicznej, 11.08.2021r.

km 412+200, Profilowanie skarpy, 16.08.2021

km 412+200, Profilowanie skarpy, 16.08.2021

DS-06.1, Układanie geokraty, 16.08.2021

DS-06.1, Układanie geokraty, 16.08.2021

km 415+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 17.08.2021

km 415+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 17.08.2021

km 403+000, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 17.08.2021

km 403+000, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 17.08.2021

km 403+000, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 17.08.2021

km 403+000, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 17.08.2021

km 410+600, Wykonywanie drugiej warstwy podbudowy MCE, 17.08.2021

km 410+600, Wykonywanie drugiej warstwy podbudowy MCE, 17.08.2021

DL07, km 2+000, Układanie destruktu pod MCE, 17.08.2021

DL07, km 2+000, Układanie destruktu pod MCE, 17.08.2021

DS-12.2, Wykonywanie robót ziemnych, 17.08.2021

DS-12.2, Wykonywanie robót ziemnych, 17.08.2021

DL07, km 3+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 18.08.2021

DL07, km 3+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 18.08.2021

DL07, km 3+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 18.08.2021

DL07, km 3+400, Wykonywanie podbudowy MCE, 18.08.2021

km 400+025 - 400+075, Wykonywanie przejazdu awaryjnego, 19.08.2021

km 400+025 - 400+075, Wykonywanie przejazdu awaryjnego, 19.08.2021

km 400+850, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 19.08.2021

km 400+850, Wykonywanie ścieku trójkątnego, 19.08.2021

km 400+800, Humusowanie pasa rozdziału, 19.08.2021

km 400+800, Humusowanie pasa rozdziału, 19.08.2021

km 412+200, Roboty ziemne - Wykonywanie rowu, 19.08.2021

km 412+200, Roboty ziemne - Wykonywanie rowu, 19.08.2021

km 413+700, Wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, 19.08.2021

km 413+700, Wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, 19.08.2021

km 409+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 20.08.2021

km 409+600, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 20.08.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.08.2021

DL07, km 7+000, Wykonywanie warstwy wiążącej AC16W, 20.08.2021

DL07, km 0+200, Układanie destruktu pod MCE, 24.08.2021

DL07, km 0+200, Układanie destruktu pod MCE, 24.08.2021

km 410+100, Humusowanie terenu, 24.08.2021

km 410+100, Humusowanie terenu, 24.08.2021

km 401+000, Montaż barier energochłonnych, 25.08.2021

km 401+000, Montaż barier energochłonnych, 25.08.2021

km 401+000, Humusowanie pasa rozdziału, 25.08.2021

km 401+000, Humusowanie pasa rozdziału, 25.08.2021

km 403+150, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC WMS, 25.08.2021

km 403+150, Wykonywanie podbudowy zasadniczej AC WMS, 25.08.2021

km 408+800, Zagęszczanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.08.2021

km 408+800, Zagęszczanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.08.2021

km 408+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.08.2021

km 408+800, Wykonywanie podbudowy zasadniczej C8/10, 25.08.2021

km 415+600, Profilowanie skarpy, 25.08.2021

km 415+600, Profilowanie skarpy, 25.08.2021

DL07, km 2+300, Wykonywanie podbudowy MCE, 26.08.2021

DL07, km 2+300, Wykonywanie podbudowy MCE, 26.08.2021

km 413+000, Wykonywanie sączka w pasie rozdziału, 27.08.2021

km 413+000, Wykonywanie sączka w pasie rozdziału, 27.08.2021

km 401+500, Humusowanie pasa rozdziału, 27.08.2021

km 401+500, Humusowanie pasa rozdziału, 27.08.2021

km 403+950, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 27.08.2021

km 403+950, Wykonywanie ścieków trójkątnych, 27.08.2021

km 404+000, Frezowanie podbudowy pod montaż barier energochłonnych, 27.08.2021

km 404+000, Frezowanie podbudowy pod montaż barier energochłonnych, 27.08.2021

Opublikowano: wto, 31/08/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo