Loga UE

/ Roboty drogowe

DL07, km 5+500, Oznakowanie pionowe przy rondzie, 01.12.2021

DL07, km 5+500, Oznakowanie pionowe przy rondzie, 01.12.2021

Węzeł Mykanów, Oznakowanie pionowe i poziome na łącznicach, 01.12.2021

Węzeł Mykanów, Oznakowanie pionowe i poziome na łącznicach, 01.12.2021

km 413+500, Oznakowanie pionowe na trasie głównej, 01.12.2021

km 413+500, Oznakowanie pionowe na trasie głównej, 01.12.2021

km 416+500, Montaż ogrodzeń, 01.12.2021

km 416+500, Montaż ogrodzeń, 01.12.2021

km 412+800, Montaż ogrodzeń, 01.12.2021

km 412+800, Montaż ogrodzeń, 01.12.2021

km 414+500, Roboty brukarskie - wykonywanie obrzeży, 01.12.2021

km 414+500, Roboty brukarskie - wykonywanie obrzeży, 01.12.2021

km 412+600, Humusowanie pasa rozdziału, 01.12.2021

km 412+600, Humusowanie pasa rozdziału, 01.12.2021

km 407+000, Wykonywanie oznakowania poziomego na ciągu głównym, 02.12.2021

km 407+000, Wykonywanie oznakowania poziomego na ciągu głównym, 02.12.2021

km 407+000, Wykonywanie oznakowania poziomego na ciągu głównym, 02.12.2021

km 407+000, Wykonywanie oznakowania poziomego na ciągu głównym, 02.12.2021

DS-12, km 2+100, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 02.12.2021

DS-12, km 2+100, Zagęszczanie warstwy ścieralnej, 02.12.2021

Rondo Mykanów, Oświetlenie, 02.12.2021

Rondo Mykanów, Oświetlenie, 02.12.2021

km 409+450, Roboty brukarskie, 03.12.2021

km 409+450, Roboty brukarskie, 03.12.2021

km 411+900, Profilowanie skarpy, 03.12.2021

km 411+900, Profilowanie skarpy, 03.12.2021

km 414+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 03.12.2021

km 414+000, Wykonywanie oznakowania poziomego, 03.12.2021

DP1059S, Wykonywanie chodników, 06.12.2021

DP1059S, Wykonywanie chodników, 06.12.2021

DP1059S, Wykonywanie chodników, 06.12.2021

DP1059S, Wykonywanie chodników, 06.12.2021

km 412+000, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 06.12.2021

km 412+000, Wykonywanie słupów ekranów akustycznych, 06.12.2021

km 408+000, Montaż barier energochłonnych, 06.12.2021

km 408+000, Montaż barier energochłonnych, 06.12.2021

km 406+100, Zmiana tymczasowej organizacji ruchu, 07.12.2021

km 406+100, Zmiana tymczasowej organizacji ruchu, 07.12.2021

km 406+100, Zmiana tymczasowej organizacji ruchu, 07.12.2021

km 406+100, Zmiana tymczasowej organizacji ruchu, 07.12.2021

DS-07, km 0+500, Humusowanie skarpy, 07.12.2021

DS-07, km 0+500, Humusowanie skarpy, 07.12.2021

DS-06, km 0+050, Montaż ogrodzenia, 07.12.2021

DS-06, km 0+050, Montaż ogrodzenia, 07.12.2021

km 406+200, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 07.12.2021

km 406+200, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 07.12.2021

km 401+800, Wykonywanie nasadzeń, 07.12.2021

km 401+800, Wykonywanie nasadzeń, 07.12.2021

km 406+700, Montaż barier energochłonnych, 09.12.2021

km 406+700, Montaż barier energochłonnych, 09.12.2021

km 413+400,  Montaż barier energochłonnych, 09.12.2021

km 413+400, Montaż barier energochłonnych, 09.12.2021

km 414+300, Roboty wykończeniowe pod obiektem WD-350, 09.12.2021

km 414+300, Roboty wykończeniowe pod obiektem WD-350, 09.12.2021

DP01-2:1002S, Podbudowa z kruszywa, 09.12.2021

DP01-2:1002S, Podbudowa z kruszywa, 09.12.2021

DS-14, Wykonanie podłoża pod chodnik, 09.12.2021

DS-14, Wykonanie podłoża pod chodnik, 09.12.2021

DS-19, km 0+500, Montaż ogrodzenia, 09.12.2021

DS-19, km 0+500, Montaż ogrodzenia, 09.12.2021

km 409+000, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 13.12.2021

km 409+000, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 13.12.2021

km 414+400, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 13.12.2021

km 414+400, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 13.12.2021

km 406+600, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału. 13.12.2021

km 406+600, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału. 13.12.2021

km 408+400, Drzwi ewakuacyjne w ciągu głównym, 13.12.2021

km 408+400, Drzwi ewakuacyjne w ciągu głównym, 13.12.2021

km 404+800, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 14.12.2021

km 404+800, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 14.12.2021

km 406+400, Wykonywanie wjazdu awaryjnego, 14.12.2021

km 406+400, Wykonywanie wjazdu awaryjnego, 14.12.2021

km 409+300, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 14.12.2021

km 409+300, Montaż wypełnień ekranów akustycznych, 14.12.2021

Rondo Mykanów, Tablice informacyjne, 14.12.2021

Rondo Mykanów, Tablice informacyjne, 14.12.2021

km 414+300, Wykonywanie ścieku korytkowego, 14.12.2021

km 414+300, Wykonywanie ścieku korytkowego, 14.12.2021

km 414+100, Montaż osłon przeciwolśnieniowych, 14.12.2021

km 414+100, Montaż osłon przeciwolśnieniowych, 14.12.2021

DL07, km 5+500, Profilowanie rowu, 14.12.2021

DL07, km 5+500, Profilowanie rowu, 14.12.2021

km 413+400, Ekrany akustyczne z wypełnieniem drewnianym, 15.12.2021

km 413+400, Ekrany akustyczne z wypełnieniem drewnianym, 15.12.2021

km 414+200, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 15.12.2021

km 414+200, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 15.12.2021

km 416+900, Tablica informacyjna, 20.12.2021

km 416+900, Tablica informacyjna, 20.12.2021

km 416+800, Tablica informacyjna, 20.12.2021

km 416+800, Tablica informacyjna, 20.12.2021

km 416+600, Kolumna alarmowa, 20.12.2021

km 416+600, Kolumna alarmowa, 20.12.2021

km 416+600, Kolumna alarmowa, 20.12.2021

km 416+600, Kolumna alarmowa, 20.12.2021

km 410+100, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 20.12.2021

km 410+100, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 20.12.2021

DL07, km 5+500, Wykonywanie poboczy, 21.12.2021

DL07, km 5+500, Wykonywanie poboczy, 21.12.2021

DL07, km 5+500, Montaż barier energochłonnych, 21.12.2021

DL07, km 5+500, Montaż barier energochłonnych, 21.12.2021

DP1059S, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 21.12.2021

DP1059S, Montaż podwalin ekranów akustycznych, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 414+700, Zmiana organizacji ruchu, 21.12.2021

km 409+600, Humusowanie rowu, 22.12.2021

km 409+600, Humusowanie rowu, 22.12.2021

km 406+800, Montaż barier w pasie rozdziału, 28.12.2021

km 406+800, Montaż barier w pasie rozdziału, 28.12.2021

km 406+800, Montaż barier w pasie rozdziału, 28.12.2021

km 406+800, Montaż barier w pasie rozdziału, 28.12.2021

km 409+000, Montaż ogrodzenia, 28.12.2021

km 409+000, Montaż ogrodzenia, 28.12.2021

km 409+100, Montaż ogrodzenia, 28.12.2021

km 409+100, Montaż ogrodzenia, 28.12.2021

km 413+000, Kolumna alarmowa, 28.12.2021

km 413+000, Kolumna alarmowa, 28.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 414+700, Demontaż sygnalizacji świetlnej, 29.12.2021

km 402+500, Montaż węzłów komunikacyjnych, 29.12.2021

km 402+500, Montaż węzłów komunikacyjnych, 29.12.2021

km 415+200, Tablica informacyjna, 30.12.2021

km 415+200, Tablica informacyjna, 30.12.2021

km 414+200, Tablica informacyjna, 30.12.2021

km 414+200, Tablica informacyjna, 30.12.2021

km 415+500, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 30.12.2021

km 415+500, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 30.12.2021

Opublikowano: czw, 30/12/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo