Loga UE

/ Roboty drogowe

km  ok.415+600, Ogrodzenie wokół zbiornika, 3.01.2022

km ok.415+600, Ogrodzenie wokół zbiornika, 3.01.2022

km 416+000, Ogrodzenie wzdłuż drogi, 3.01.2022

km 416+000, Ogrodzenie wzdłuż drogi, 3.01.2022

km 412+600, Montaż kotew ogrodzenia, 3.01.2022

km 412+600, Montaż kotew ogrodzenia, 3.01.2022

km 412+600, Montaż kotew ogrodzenia, 3.01.2022

km 412+600, Montaż kotew ogrodzenia, 3.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Montaż barier energochłonnych, 3.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Montaż barier energochłonnych, 3.01.2022

km 409+000, Wykop pod ogrodzenie, 3.01.2022

km 409+000, Wykop pod ogrodzenie, 3.01.2022

km 408+400, Montaż ogrodzenia, 3.01.2022

km 408+400, Montaż ogrodzenia, 3.01.2022

km 408+300, Montaż ogrodzenia, 3.01.2022

km 408+300, Montaż ogrodzenia, 3.01.2022

Droga DS06.1, km 0+600, Ciąg pieszo-rowerowy, 3.01.2022

Droga DS06.1, km 0+600, Ciąg pieszo-rowerowy, 3.01.2022

Droga DS06.1, km 0+600, Ciąg pieszo-rowerowy, 03.01.2022

Droga DS06.1, km 0+600, Ciąg pieszo-rowerowy, 03.01.2022

km 412+100, Wykop pod ogrodzenie, 04.01.2022

km 412+100, Wykop pod ogrodzenie, 04.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Bariery energochłonne, 04.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Bariery energochłonne, 04.01.2022

km 409+000, Montaż ogrodzenia, 04.01.2022

km 409+000, Montaż ogrodzenia, 04.01.2022

km 407+700, Uzupełnienie barier w pasie rozdziału, 04.01.2022

km 407+700, Uzupełnienie barier w pasie rozdziału, 04.01.2022

Droga DS-19, km 0+500, Humusowanie rowu, 05.01.2022

Droga DS-19, km 0+500, Humusowanie rowu, 05.01.2022

Droga DL07, km 5+400, Umocnienie wylotu przepustu, 05.01.2022

Droga DL07, km 5+400, Umocnienie wylotu przepustu, 05.01.2022

km 408+500, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 05.01.2022

km 408+500, Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, 05.01.2022

Droga DS-06.2, km 0+200, Ciąg pieszo – rowerowy, 05.01.2022

Droga DS-06.2, km 0+200, Ciąg pieszo – rowerowy, 05.01.2022

Węzeł Mykanów, Ruch na Łącznicy BC, 05.01.2022

Węzeł Mykanów, Ruch na Łącznicy BC, 05.01.2022

km 414+700, Ruch na autostradzie A1 w kierunku Gdańska, 05.01.2022

km 414+700, Ruch na autostradzie A1 w kierunku Gdańska, 05.01.2022

km 411+600, Uzupełnienie barier energochłonnych w pasie rozdziału, 10.01.2022

km 411+600, Uzupełnienie barier energochłonnych w pasie rozdziału, 10.01.2022

km 405+600, Humusowanie terenów zieleni, 10.01.2022

km 405+600, Humusowanie terenów zieleni, 10.01.2022

km 401+500, Roboty ziemne, 10.01.2022

km 401+500, Roboty ziemne, 10.01.2022

km 415+200, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 11.01.2022

km 415+200, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 11.01.2022

km 411+900, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 11.01.2022

km 411+900, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 11.01.2022

km 403+600, Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej, 12.01.2022

km 403+600, Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej, 12.01.2022

km 413+200, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej nad jezdnią lewą, 12.01.2022

km 413+200, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej nad jezdnią lewą, 12.01.2022

km 413+100, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej nad jezdnią prawą, 12.01.2022

km 413+100, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej nad jezdnią prawą, 12.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 414+800, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 412+000, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 412+000, Wykonywanie rowu, 18.01.2022

km 410+300, Montaż barier energochłonnych na poboczu, 18.01.2022

km 410+300, Montaż barier energochłonnych na poboczu, 18.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Bariery energochłonne, 18.01.2022

Dojazd do obiektu WD-344, Bariery energochłonne, 18.01.2022

km 404+500, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 18.01.2022

km 404+500, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 18.01.2022

DS-06.1, Wykonywanie rowów, 19.01.2022

DS-06.1, Wykonywanie rowów, 19.01.2022

DL07, km 5+500, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 20.01.2022

DL07, km 5+500, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 20.01.2022

DL07, km 5+500, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 20.01.2022

DL07, km 5+500, Montaż wypełnień aluminiowych ekranów akustycznych, 20.01.2022

km 413+400, Roboty ziemne, 25.01.2022

km 413+400, Roboty ziemne, 25.01.2022

km 402+300, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 25.01.2022

km 402+300, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 25.01.2022

km 402+300, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 25.01.2022

km 402+300, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 25.01.2022

DS-10.2, km 0+100, Roboty ziemne, 27.01.2022

DS-10.2, km 0+100, Roboty ziemne, 27.01.2022

km 403+200, Roboty ziemne, 27.01.2022

km 403+200, Roboty ziemne, 27.01.2022

DP01-1, km 1+100, Profilowanie skarpy, 27.01.2022

DP01-1, km 1+100, Profilowanie skarpy, 27.01.2022

km 407+100, Tablica informacyjna, 27.01.2022

km 407+100, Tablica informacyjna, 27.01.2022

km 413+100, Montaż ogrodzenia, 27.01.2022

km 413+100, Montaż ogrodzenia, 27.01.2022

km 413+100, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 27.01.2022

km 413+100, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 27.01.2022

km 402+600, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 31.01.2022

km 402+600, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 31.01.2022

km 402+600, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 31.01.2022

km 402+600, Ogrodzenie wzdłuż trasy głównej, 31.01.2022

Opublikowano: pon, 31/01/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo