Loga UE

/ Roboty drogowe

km 410+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 01.02.2022

km 410+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 01.02.2022

km 410+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 01.02.2022

km 410+800, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 01.02.2022

DG-05, km 0+100, Wykonywanie rowu, 02.02.2022

DG-05, km 0+100, Wykonywanie rowu, 02.02.2022

DG-05, km 0+200, Roboty ziemne, 02.02.2022

DG-05, km 0+200, Roboty ziemne, 02.02.2022

km 401+500, Płyty ażurowe wzdłuż trasy głównej, 04.02.2022

km 401+500, Płyty ażurowe wzdłuż trasy głównej, 04.02.2022

km 400+200, Układanie płyt ażurowych wzdłuż trasy głównej, 08.02.2022

km 400+200, Układanie płyt ażurowych wzdłuż trasy głównej, 08.02.2022

km 410+200, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 08.02.2022

km 410+200, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 08.02.2022

DG-05, 0+200, Wykonywanie rowów, 09.02.2022

DG-05, 0+200, Wykonywanie rowów, 09.02.2022

km 415+500, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 09.02.2022

km 415+500, Prace nad uruchomieniem tablicy informacyjnej, 09.02.2022

km 415+200, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 09.02.2022

km 415+200, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 09.02.2022

km 415+200, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 09.02.2022

km 415+200, Płyty ażurowe wzdłuż Trasy Głównej, 09.02.2022

DL07, km 3+400, Profilowanie rowu, 14.02.2022

DL07, km 3+400, Profilowanie rowu, 14.02.2022

DL07, 6+200, Uszczelnianie rowu , 15.02.2022

DL07, 6+200, Uszczelnianie rowu , 15.02.2022

DL07, 6+400, Profilowanie rowu, 15.02.2022

DL07, 6+400, Profilowanie rowu, 15.02.2022

km 401+400, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 401+400, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 411+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 411+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 411+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 411+500, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 413+600, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 413+600, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 414+250,  Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 414+250, Montaż ogrodzenia wzdłuż Trasy Głównej, 15.02.2022

km 415+100, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

km 415+100, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

km 415+100, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

km 415+100, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

DP1025S, Podłoże pod chodnik, 17.02.2022

DP1025S, Podłoże pod chodnik, 17.02.2022

km 414+700, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

km 414+700, Układanie płyt ażurowych, 17.02.2022

km 406+200, Schody skarpowe przy wyjściach awaryjnych ekranów akustycznych, 18.02.2022

km 406+200, Schody skarpowe przy wyjściach awaryjnych ekranów akustycznych, 18.02.2022

km 407+500, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 22.02.2022

km 407+500, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 22.02.2022

km 407+500, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 22.02.2022

km 407+500, Ogrodzenie wzdłuż Trasy Głównej, 22.02.2022

km 408+200, Humusowanie rowów, 22.02.2022

km 408+200, Humusowanie rowów, 22.02.2022

km 415+300, Układanie płyt ażurowych, 22.02.2022

km 415+300, Układanie płyt ażurowych, 22.02.2022

DS-09, km 1+000, Układanie geokraty w rowie, 23.02.2022

DS-09, km 1+000, Układanie geokraty w rowie, 23.02.2022

km 406+400,  Brama przesuwna wzdłuż Trasy Głównej, 23.02.2022

km 406+400, Brama przesuwna wzdłuż Trasy Głównej, 23.02.2022

DP1018S, Chodnik z kostki brukowej, 23.02.2022

DP1018S, Chodnik z kostki brukowej, 23.02.2022

DL07,km 6+000, Wałowanie humusu na skarpie, 24.02.2022

DL07,km 6+000, Wałowanie humusu na skarpie, 24.02.2022

DL07, km 6+300, Roboty wykończeniowe, 24.02.2022

DL07, km 6+300, Roboty wykończeniowe, 24.02.2022

Zjazd z drogi DS-12, Wzmacnianie podłoża, 24.02.2022

Zjazd z drogi DS-12, Wzmacnianie podłoża, 24.02.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Podłoże pod chodnik, 28.02.2022

Przejazd gospodarczy PG-347, Podłoże pod chodnik, 28.02.2022

km 408+450, Profilowanie terenów płaskich, 28.02.2022

km 408+450, Profilowanie terenów płaskich, 28.02.2022

km 406+400, Brama przesuwna wzdłuż Trasy Głównej, 28.02.2022

km 406+400, Brama przesuwna wzdłuż Trasy Głównej, 28.02.2022

Opublikowano: pon, 28/02/22

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo