Loga UE

/ Roboty drogowe

węzeł Mykanów km 414+800 str P

węzeł Mykanów km 414+800 str P

węzeł Mykanów km 414+800 str P

węzeł Mykanów km 414+800 str P

km 415+400 str P

km 415+400 str P

km 415+400 str P

km 415+400 str P

km 415+400 str P

km 415+400 str P

km 411+500 str L

km 411+500 str L

km 411+500 str L

km 411+500 str L

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

rzeka Pijawka i jej otoczenie str P i L km 410+650

km 403+200 str L

km 403+200 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

Zaplecze Wykonawcy 404+300 str L

402+700 str P

402+700 str P

402+700 str P

402+700 str P

402+100 str P

402+100 str P

402+100 str P

402+100 str P

km 410+400 str P

km 410+400 str P

rzeka Pijawka – tama Bobrów poza terenem Budowy

rzeka Pijawka – tama Bobrów poza terenem Budowy

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+600 str L

413+00 do 413+500 str L

413+00 do 413+500 str L

413+00 do 413+500 str L

413+00 do 413+500 str L

413+00 do 413+500 str P

413+00 do 413+500 str P

413+00 do 413+500 str P

413+00 do 413+500 str P

413+00 do 413+500 str P

413+00 do 413+500 str P

410+500 do 410+700 str P i L Rzeka Pijawka

410+500 do 410+700 str P i L Rzeka Pijawka

409+000 str P pozostałości po wycince

409+000 str P pozostałości po wycince

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

wywożenie odpadów pozrębowych 409+000 str L

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

407+500 str L zrębkowanie gałęzi

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

„stary mop” 404+200 str L

stary mop” 404+200 str P

stary mop” 404+200 str P

pozostałości po wycince 402+300 str P

pozostałości po wycince 402+300 str P

pozostałości po wycince 402+300 str P

pozostałości po wycince 402+300 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS19 i przeciwskarpy w km 416+000 str P

Odhumusowanie DS06 0+000 do 0+180

Odhumusowanie DS06 0+000 do 0+180

Odhumusowanie DS06 0+000 do 0+180

Odhumusowanie DS06 0+000 do 0+180

Zbiornik ZZ01 13.05.2019

Zbiornik ZZ01 13.05.2019

Zbiornik ZZ01 13.05.2019

Zbiornik ZZ01 13.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

inspekcja zbiornika zastępczego dla Płazów 15.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

kontrola pułapek herpetologicznych i rzeka Pijawka i jej otoczenie 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS16 od 0+850 do 1+550 13.05.2019

Odhumusowanie DS19 0+250 do 0+400 16.05.2019

Odhumusowanie DS19 0+250 do 0+400 16.05.2019

Odhumusowanie DS19 0+250 do 0+400 16.05.2019

Odhumusowanie DS19 0+250 do 0+400 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

Roboty ziemne 415+800 do 416+300 str L 16.05.2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C  21/05/2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C 21/05/2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C  21/05/2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C 21/05/2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C  21/05/2019

stabilizacja podłoża pod nasyp – węzeł Mykanów łącznica B-C 21/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

budowany węzeł Mykanów 23/05/2019

miejsce składowania drewna 410+400 str L 23/05/2019

miejsce składowania drewna 410+400 str L 23/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

Umocnienie podłoża pod nasyp łącznica BC węzeł Mykanów 21/05/2019

rzeka Pijawka i jej otoczenie

rzeka Pijawka i jej otoczenie

rzeka Pijawka i jej otoczenie

rzeka Pijawka i jej otoczenie

rzeka Pijawka i jej otoczenie

rzeka Pijawka i jej otoczenie

403+150 str

403+150 str

403+150 str

403+150 str

404+300 str L „stary Mop”

404+300 str L „stary Mop”

404+300 str L „stary Mop”

404+300 str L „stary Mop”

404+300 str L „stary Mop”

404+300 str L „stary Mop”

410+400 str P

410+400 str P

Tama na Pijawce

Tama na Pijawce

Odhumusowanie pasa technologicznego po str P A1 406+250 do 406+400 30/05/2019

Odhumusowanie pasa technologicznego po str P A1 406+250 do 406+400 30/05/2019

Odhumusowanie DS 06  30/05/2019

Odhumusowanie DS 06 30/05/2019

Odhumusowanie DS 06  30/05/2019

Odhumusowanie DS 06 30/05/2019

Odhumusowanie DS 06-2  30/05/2019

Odhumusowanie DS 06-2 30/05/2019

Odhumusowanie DS 06-2  30/05/2019

Odhumusowanie DS 06-2 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie i wykop A1 415+700 do 415+850 str.L i P 30/05/2019

Odhumusowanie w.Mykanów rondo wraz z wlotami  30/05/2019

Odhumusowanie w.Mykanów rondo wraz z wlotami 30/05/2019

Odhumusowanie w.Mykanów rondo wraz z wlotami  30/05/2019

Odhumusowanie w.Mykanów rondo wraz z wlotami 30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+620   30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+620 30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+620   30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+620 30/05/2019

Roboty ziemne w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+750 30/05/2019

Roboty ziemne w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+750 30/05/2019

Roboty ziemne w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+750 30/05/2019

Roboty ziemne w Mykanów łącznica BC 0+550 do 0+750 30/05/2019

zaroby próbne – WBT Radomsko  30/05/2019

zaroby próbne – WBT Radomsko 30/05/2019

zaroby próbne – WBT Radomsko  30/05/2019

zaroby próbne – WBT Radomsko 30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810  30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810 30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810  30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810 30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810  30/05/2019

Stabilizacja podłoża pod nasyp w. Mykanów łącznica BC 0+730 do 0+810 30/05/2019

Opublikowano: śro, 08/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo