Loga UE

/ Roboty drogowe

414+800 str P  06/06/2019

414+800 str P 06/06/2019

414+800 str P  06/06/2019

414+800 str P 06/06/2019

414+800 str P  06/06/2019

414+800 str P 06/06/2019

budowany węzeł Mykanów 06/06/2019

budowany węzeł Mykanów 06/06/2019

budowany węzeł Mykanów 06/06/2019

budowany węzeł Mykanów 06/06/2019

płotki herpetologiczne 413+500 Str L 06/06/2019

płotki herpetologiczne 413+500 Str L 06/06/2019

płotki herpetologiczne 413+500 Str L 06/06/2019

płotki herpetologiczne 413+500 Str L 06/06/2019

413+500 str P    06/06/2019

413+500 str P 06/06/2019

411+500 str L    06/06/2019

411+500 str L 06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L  06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L 06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L  06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L 06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L  06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L 06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L  06/06/2019

Stary Mop 404+400 str L 06/06/2019

Rzeka Pijawka przy Tamie Bobrów 06/06/2019

Rzeka Pijawka przy Tamie Bobrów 06/06/2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 humusowanie  05/06/2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 humusowanie 05/06/2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 humusowanie  05/06/2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 humusowanie 05/06/2019

DS 07 0+050 do 0+300 odhumusowanie  05/06/2019

DS 07 0+050 do 0+300 odhumusowanie 05/06/2019

DS 07 0+050 do 0+300 odhumusowanie  05/06/2019

DS 07 0+050 do 0+300 odhumusowanie 05/06/2019

DS 06 0+000 do 0+ 200 odhumusowanie  05/06/2019

DS 06 0+000 do 0+ 200 odhumusowanie 05/06/2019

A1 str P odhumusowanie terenu 413+700 do 413+900   05/06/2019

A1 str P odhumusowanie terenu 413+700 do 413+900 05/06/2019

A1 str P odhumusowanie terenu 413+700 do 413+900   05/06/2019

A1 str P odhumusowanie terenu 413+700 do 413+900 05/06/2019

zagęszczenie podłoża pod Nasyp DS. 16 413+800 10/06/2019

zagęszczenie podłoża pod Nasyp DS. 16 413+800 10/06/2019

zagęszczenie podłoża pod Nasyp DS. 16 413+800 10/06/2019

zagęszczenie podłoża pod Nasyp DS. 16 413+800 10/06/2019

Łącznica BC – zagęszczenie warstw nasypu 10/06/2019

Łącznica BC – zagęszczenie warstw nasypu 10/06/2019

Łącznica BC – zagęszczenie warstw nasypu 10/06/2019

Łącznica BC – zagęszczenie warstw nasypu 10/06/2019

badanie płytą VSS – łącznica D 10/06/2019

badanie płytą VSS – łącznica D 10/06/2019

badanie płytą VSS – łącznica D 10/06/2019

badanie płytą VSS – łącznica D 10/06/2019

warstwa nasypu Łącznica D 10/06/2019

warstwa nasypu Łącznica D 10/06/2019

formowanie nasypu 414+000 10/06/2019

formowanie nasypu 414+000 10/06/2019

411+500 str L 13/06/2019

411+500 str L 13/06/2019

410+400 str L 13/06/2019

410+400 str L 13/06/2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 13/06/2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 13/06/2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 13/06/2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

Stary Mop” 13/06/2019

402+200 13/06/2019

402+200 13/06/2019

404+300 13/06/2019

404+300 13/06/2019

płotki herpetologiczne 13/06/2019

płotki herpetologiczne 13/06/2019

płotki herpetologiczne 13/06/2019

płotki herpetologiczne 13/06/2019

Tama Bobrów 13/06/2019

Tama Bobrów 13/06/2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Zbiornik zastępczy ZZ01 19.06.2019

Rondo w ciągu drogi dp 1059 badanie warstwy nasypu nr 5 19.06.2019

Rondo w ciągu drogi dp 1059 badanie warstwy nasypu nr 5 19.06.2019

TG (p) badanie warstwy nasypu nr 10  19.06.2019

TG (p) badanie warstwy nasypu nr 10 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Łącznica BC – Węzeł Mykanów 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykop w km 414+300 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Wykonanie warstwy Nasypu DS16 w km 414+000 19.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Rzeka Pijawka i jej otoczenie 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

Obiekt PZ 340A – Przejście dla zwierząt 26.06.2019

404+400 str. L 26.06.2019

404+400 str. L 26.06.2019

404+400 str. L 26.06.2019

404+400 str. L 26.06.2019

404+300 str. L 26.06.2019

404+300 str. L 26.06.2019

404+300 str. L 26.06.2019

404+300 str. L 26.06.2019

410+400 str. P 26.06.2019

410+400 str. P 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów - budowa warstwy nasypu 26.06.2019

Łącznica BC Węzeł Mykanów - budowa warstwy nasypu 26.06.2019

Badanie płytą VSS 25.06.2019

Badanie płytą VSS 25.06.2019

Badanie płytą VSS 25.06.2019

Badanie płytą VSS 25.06.2019

Przebijanie barier w km 401+200 27.06.2019

Przebijanie barier w km 401+200 27.06.2019

Warstwa nasypu w km 413+600 27.06.2019

Warstwa nasypu w km 413+600 27.06.2019

Węzeł Mykanów ŁBC – budowa nasypu 27.06.2019

Węzeł Mykanów ŁBC – budowa nasypu 27.06.2019

Badanie płytą VSS – DP 1059s 25.06.2019

Badanie płytą VSS – DP 1059s 25.06.2019

Budowa nasypu Węzeł Mykanów ŁBC 25.06.2019

Budowa nasypu Węzeł Mykanów ŁBC 25.06.2019

Opublikowano: pią, 07/06/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo