Loga UE

/ Roboty mostowe

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, wbijanie pali wielkośrednicowych, 03.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka fundamentów, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+650, ob. WA-341, wbijanie ścianki szczelnej w pasie rozdziału, 03.01.2020

km 406+600, ob. PM DS. 06 1-2, 03.01.2020

km 406+600, ob. PM DS. 06 1-2, 03.01.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie ścian przyczółków, 03.01.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie ścian przyczółków, 03.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, roboty zbrojarskie, 03.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, roboty zbrojarskie, 03.01.2020

km 412+050, ob. PG-347,  zasypki fundamentów, 03.01.2020

km 412+050, ob. PG-347, zasypki fundamentów, 03.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 07.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozbiórka szalunków fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie fundamentu, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka przyczółków, 09.01.2020

km 402+600, ob. PZ-338c, zbrojenie płyty przejściowej, 09.01.2020

km 402+600, ob. PZ-338c, zbrojenie płyty przejściowej, 09.01.2020

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 09.01.2020

km 400+900, ob. Ppz-02, zbrojenie fundamentów, 09.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 412+650, ob. WD-348, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie, 15.01.2020

km 409+200, ob. WA-343, montaż mikropali, 15.01.2020

km 409+200, ob. WA-343, montaż mikropali, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy i zbrojenie płyt przejściowych podpora A i E, 15.01.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem

km 403+150, ob. WA-339, zasyp za przyczółkiem

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 406+300, ob. PZ-340b, zbrojenie i deskowanie ramy, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie słupów, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, zbrojenie i betonowanie słupów, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 20.01.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, rozkuwanie głowic pali, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 414+750, ob. WD-351, beton wyrównawczy, 20.01.2020

km 410+800, ob. PG-346, ułożenie warstwy drenażowej, 21.01.2020

km 410+800, ob. PG-346, ułożenie warstwy drenażowej, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 410+400, ob. WD-344, betonowanie skrzydeł, 21.01.2020

km 409+200, ob. PG-343, rozbiórka obiektu, 23.01.2020

km 409+200, ob. PG-343, rozbiórka obiektu, 23.01.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, zasypka podpór A i B, 30.01.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, zasypka podpór A i B, 30.01.2020

km 409+210, ob. WA-343 str. P, wykop pod wymianę gruntu w osi A i B, 30.01.2020

km 409+210, ob. WA-343 str. P, wykop pod wymianę gruntu w osi A i B, 30.01.2020

km 406+650, ob. PM-08, montaż kotew gruntowych i ramy stalowej - etap II, 30.01.2020

km 406+650, ob. PM-08, montaż kotew gruntowych i ramy stalowej - etap II, 30.01.2020

km 409+600, ob. Ppz-10, warstwa wyrównawcza po wymianie gruntu, 30.01.2020

km 409+600, ob. Ppz-10, warstwa wyrównawcza po wymianie gruntu, 30.01.2020

km 412+700, ob. WD-348, betonowanie skrzydła A, 31.01.2020

km 412+700, ob. WD-348, betonowanie skrzydła A, 31.01.2020

km 412+700 str. P, ob. Wd-348, przyczółek podpory, 31.01.2020

km 412+700 str. P, ob. Wd-348, przyczółek podpory, 31.01.2020

Opublikowano: pią, 03/01/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo