Loga UE

/ Roboty mostowe

km 404+300, ob. PG-340, zbrojenie ramy, 05.02.2020

km 404+300, ob. PG-340, zbrojenie ramy, 05.02.2020

km 400+800, ob. Ppz-01, zabetonowanie fundamentu, 07.02.2020

km 400+800, ob. Ppz-01, zabetonowanie fundamentu, 07.02.2020

km 400+800, ob. Ppz-01, zabetonowanie fundamentu, 07.02.2020

km 400+800, ob. Ppz-01, zabetonowanie fundamentu, 07.02.2020

km 401+000, ob. Ppz-03, beton ochronny papy, 07.02.2020

km 401+000, ob. Ppz-03, beton ochronny papy, 07.02.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, słupy w osi C i B, 07.02.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, słupy w osi C i B, 07.02.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, pale wielkośrednicowe, 07.02.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, pale wielkośrednicowe, 07.02.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka za przyczółkiem, 07.02.2020

km 403+150, ob. WA-339, zasypka za przyczółkiem, 07.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, betonowanie słupów, 10.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, betonowanie słupów, 10.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, betonowanie słupów, 10.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, betonowanie słupów, 10.02.2020

km 412+700, ob. WD-348, demontaż szalunków i rusztowań skrzydeł, 13.02.2020

km 412+700, ob. WD-348, demontaż szalunków i rusztowań skrzydeł, 13.02.2020

km 412+050, ob. PG-347, zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nośnego, 14.02.2020

km 412+050, ob. PG-347, zbrojenie i deskowanie ścian ustroju nośnego, 14.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, 13.02.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, 13.02.2020

km 405+050 str. P, ob. PZ-340a, zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka , 13.02.2020

km 405+050 str. P, ob. PZ-340a, zbrojenie i deskowanie ściany przyczółka , 13.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 13.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 13.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 13.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 13.02.2020

km 400+450, PZ-338a, montaż zestawu do obciążeń próbnych, 14.02.2020

km 400+450, PZ-338a, montaż zestawu do obciążeń próbnych, 14.02.2020

km 410+400, ob. WD-344, montaż rusztowań, 14.02.2020

km 410+400, ob. WD-344, montaż rusztowań, 14.02.2020

km 403+150, WA-339, zbrojenie i deskowanie korpusu, 14.02.2020

km 403+150, WA-339, zbrojenie i deskowanie korpusu, 14.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 21.02.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, wyburzanie obiektu, 21.02.2020

km 412+700, ob. WD-348, rusztowanie ustroju nośnego w przęśle A-B, 21.02.2020

km 412+700, ob. WD-348, rusztowanie ustroju nośnego w przęśle A-B, 21.02.2020

km 406+620, ob.Pm-08 str. P, ława fundamentowa z C8/10 pod prefabrykaty i wylot, 20.02.2020

km 406+620, ob.Pm-08 str. P, ława fundamentowa z C8/10 pod prefabrykaty i wylot, 20.02.2020

km 408+150, ob. WA-342 str. L, konstrukcja ramy i skrzydeł, 20.02.2020

km 408+150, ob. WA-342 str. L, konstrukcja ramy i skrzydeł, 20.02.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, demontaż larsenów i zasypki podpór w osi A i B, 19.02.2020

km 406+650, ob. WA-341 str. P, demontaż larsenów i zasypki podpór w osi A i B, 19.02.2020

km 404+300, ob. PG-340 str. L, konstrukcja ramy i deskowanie skrzydeł A i B, 20.02.2020

km 404+300, ob. PG-340 str. L, konstrukcja ramy i deskowanie skrzydeł A i B, 20.02.2020

km 414+350, widok z obiektu WD-350, 20.02.2020

km 414+350, widok z obiektu WD-350, 20.02.2020

km 414+350, ob. WD-350, beton wyrównawczy, 20.02.2020

km 414+350, ob. WD-350, beton wyrównawczy, 20.02.2020

km 410+650, ob. MA/PZ-345, wykopy fundamentowe i platforma pod palownice, 26.02.2020

km 410+650, ob. MA/PZ-345, wykopy fundamentowe i platforma pod palownice, 26.02.2020

km 410+650, ob. MA/PZ-345, wykopy fundamentowe i platforma pod palownice, 26.02.2020

km 410+650, ob. MA/PZ-345, wykopy fundamentowe i platforma pod palownice, 26.02.2020

km 410+400, ob. WD-344, szalunek ustroju nośnego, 27.02.2020

km 410+400, ob. WD-344, szalunek ustroju nośnego, 27.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż belek ustroju nośnego, 24.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, zbrojenie ustroju nośnego, 28.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, zbrojenie ustroju nośnego, 28.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, zbrojenie ustroju nośnego, 28.02.2020

km 406+660, ob. WA-341, zbrojenie ustroju nośnego, 28.02.2020

Opublikowano: pią, 07/02/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo