Loga UE

/ Roboty mostowe

km 403+150, ob. WA-339, papa pod chodnikami, 03.04.2020

km 403+150, ob. WA-339, papa pod chodnikami, 03.04.2020

km  401+600, ob. PZ-338b, słupy w osi C i D, 03.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, słupy w osi C i D, 03.04.2020

km 406+300, ob.PZ-340b, śrutowanie stropu ramy, 02.04.2020

km 406+300, ob.PZ-340b, śrutowanie stropu ramy, 02.04.2020

km 400+450, ob. PZ-338, betonowanie ścian na podporze E 1 i E3, 09.04.2020

km 400+450, ob. PZ-338, betonowanie ścian na podporze E 1 i E3, 09.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie oczepu na podporze C4, 09.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie oczepu na podporze C4, 09.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie skrzydła na podporze A2, 09.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, betonowanie skrzydła na podporze A2, 09.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż krawężników, 07.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż krawężników, 07.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż krawężników, 07.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż krawężników, 07.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż dylatacji, 07.04.2020

km 414+750, ob. WD-351, montaż dylatacji, 07.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, zbrojenie, rusztowania i szalunki na przyczółkach A i B, 17.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, zbrojenie, rusztowania i szalunki na przyczółkach A i B, 17.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, zbrojenie, rusztowania i szalunki na przyczółkach A i B, 17.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, zbrojenie, rusztowania i szalunki na przyczółkach A i B, 17.04.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie płyt przejściowych, 17.04.2020

km 408+150, ob. WA-342, zbrojenie płyt przejściowych, 17.04.2020

km 406+620, ob. Pm-08,  zbrojenie płyty zespalającej na jezdni lewej, 15.04.2020

km 406+620, ob. Pm-08, zbrojenie płyty zespalającej na jezdni lewej, 15.04.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, zbrojenie skrzydełka E2, 17.04.2020

km 400+450, ob. Pz-338a, zbrojenie skrzydełka E2, 17.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie fundamentów w osi A, 15.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie fundamentów w osi A, 15.04.2020

km 403+150, ob. WA-339, betonowanie dylatacji, 15.04.2020

km 403+150, ob. WA-339, betonowanie dylatacji, 15.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, betonowanie przyczółka A i B, 21.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, betonowanie przyczółka A i B, 21.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, betonowanie przyczółka A i B, 21.04.2020

km 410+640, ob. MA/PZ-345, betonowanie przyczółka A i B, 21.04.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż dylatacji A i B, 22.04.2020

km 406+660, ob. WA-341, montaż dylatacji A i B, 22.04.2020

km 406+660, ob. WA-341, badanie zasypki obiektu sondą, 22.04.2020

km 406+660, ob. WA-341, badanie zasypki obiektu sondą, 22.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, deskowanie i zbrojenie poprzecznic w osi D, 20.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, deskowanie i zbrojenie poprzecznic w osi D, 20.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, wymiana gruntu pod podporą skrzydła E1, 22.04.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, wymiana gruntu pod podporą skrzydła E1, 22.04.2020

401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi  A1, 20.04.2020

401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi A1, 20.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, betonowanie fundamentu A4, 28.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, betonowanie fundamentu A4, 28.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 405+100, montaż belek typu „T” na obiekcie PZ-340a, 27.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie fundamentu skrzydełka E1, 27.04.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie fundamentu skrzydełka E1, 27.04.2020

Opublikowano: wto, 31/03/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo