Loga UE

/ Roboty mostowe

km 414+735, ob. WD-351, kapa chodnikowa, zbrojenie, 06.05.2020

km 414+735, ob. WD-351, kapa chodnikowa, zbrojenie, 06.05.2020

km 414+735, ob. WD-351, kapa chodnikowa, zbrojenie, 06.05.2020

km 414+735, ob. WD-351, kapa chodnikowa, zbrojenie, 06.05.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 06.05.2020

km 414+735, ob. WD-351, montaż dylatacji, 06.05.2020

km 413+420, ob. PZ-349a, zasypka obiektu, 06.05.2020

km 413+420, ob. PZ-349a, zasypka obiektu, 06.05.2020

km 413+420, ob. PZ-349a, zasypka obiektu, 06.05.2020

km 413+420, ob. PZ-349a, zasypka obiektu, 06.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, deskowanie skrzydła E1, 07.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, deskowanie skrzydła E1, 07.05.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, montaż belek typu „T”, 04.05.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, montaż belek typu „T”, 04.05.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, montaż belek typu „T”, 04.05.2020

km 405+050, ob. PZ-340a, montaż belek typu „T”, 04.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie poprzecznicy D3, 06.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie poprzecznicy D3, 06.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydła E1, 04.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydła E1, 04.05.2020

km 414+350, ob. WD-350, montaż krawężników i desek gzymsowych, 12.05.2020

km 414+350, ob. WD-350, montaż krawężników i desek gzymsowych, 12.05.2020

km 414+350, ob. WD-350, montaż krawężników i desek gzymsowych, 12.05.2020

km 414+350, ob. WD-350, montaż krawężników i desek gzymsowych, 12.05.2020

km 0+419 DL07, ob. PmDs 10-1, wykop, 13.05.2020

km 0+419 DL07, ob. PmDs 10-1, wykop, 13.05.2020

km 414+735, ob. Wd-351, betonowanie kap chodnikowych, 15.05.2020

km 414+735, ob. Wd-351, betonowanie kap chodnikowych, 15.05.2020

km 401+600, betonowanie ściany E1, 13.05.2020

km 401+600, betonowanie ściany E1, 13.05.2020

km 402+600, ob. PZ DS 2.1-4, wykop pod przepust, 15.05.2020

km 402+600, ob. PZ DS 2.1-4, wykop pod przepust, 15.05.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie i deskowanie poprzecznic w osi C, 14.05.2020

km 401+600, ob. Pz-338b, zbrojenie i deskowanie poprzecznic w osi C, 14.05.2020

km 412+670, ob. WD-348, betonowanie kap chodnikowych, 21.05.2020

km 412+670, ob. WD-348, betonowanie kap chodnikowych, 21.05.2020

km 400+450 , ob. PZ-338a, montaż belek przęsła B-C, 21.05.2020

km 400+450 , ob. PZ-338a, montaż belek przęsła B-C, 21.05.2020

km 2+920 DL07, ob. Ppz-11a, beton wyrównawczy, 20.05.2020

km 2+920 DL07, ob. Ppz-11a, beton wyrównawczy, 20.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, Betonowanie ściany, 19.05.2020

km 401+600, ob. PZ-338b, Betonowanie ściany, 19.05.2020

km 400+450 , ob. PZ-338a montaż belek prefabrykowanych typu T, 21.05.2020

km 400+450 , ob. PZ-338a montaż belek prefabrykowanych typu T, 21.05.2020

km 401+600 ob. PZ-338b zbrojenie ściany, 20.05.2020

km 401+600 ob. PZ-338b zbrojenie ściany, 20.05.2020

km 410+638 ob. MAPZ-345 Zbrojenie płyt przejściowych, 25.05.2020

km 410+638 ob. MAPZ-345 Zbrojenie płyt przejściowych, 25.05.2020

km 410+638,ob. Ma/Pz 345, zbrojenie ustroju nośnego,28.05.2020

km 410+638,ob. Ma/Pz 345, zbrojenie ustroju nośnego,28.05.2020

km 410+638,ob. Ma/Pz 345, zbrojenie ustroju nośnego,28.05.2020

km 410+638,ob. Ma/Pz 345, zbrojenie ustroju nośnego,28.05.2020

ob. PmDS. 16.1, Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego, 28.05.2020

ob. PmDS. 16.1, Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego, 28.05.2020

ob. PmDS. 10.1, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 28.05.2020

ob. PmDS. 10.1, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T ,28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Montaż belek prefabrykowanych typu T ,28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Zamontowane belki w osi C, D ,28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Zamontowane belki w osi C, D ,28.05.2020

km 402+600, ob. Ds2.1, Montaż prefabrykatów ,28.05.2020

km 402+600, ob. Ds2.1, Montaż prefabrykatów ,28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Zbrojenie i deskowanie ściany S3,28.05.2020

km 401+600, ob. Pz338b, Zbrojenie i deskowanie ściany S3,28.05.2020

Opublikowano: śro, 06/05/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo