Loga UE

/ Roboty mostowe

km 410+638, ob. MDPZ-345a, Roboty kafarowe- wbijanie pali, 02.06.2020

km 410+638, ob. MDPZ-345a, Roboty kafarowe- wbijanie pali, 02.06.2020

km 410+638, ob. MAPZ- 345, Zbrojenie ustroju nośnego, 02.06.2020

km 410+638, ob. MAPZ- 345, Zbrojenie ustroju nośnego, 02.06.2020

km  412+669, ob. WD-348, Montaż dylatacji 02.06.2020

km 412+669, ob. WD-348, Montaż dylatacji 02.06.2020

km 412+669, ob. WD-348, Kapy chodnikowe 02.06.2020

km 412+669, ob. WD-348, Kapy chodnikowe 02.06.2020

ob. PZ DS 2.1-4, Zbrojenie i deskowanie wlotu i wylotu, 09.06.2020

ob. PZ DS 2.1-4, Zbrojenie i deskowanie wlotu i wylotu, 09.06.2020

ob. PZ-338a , Zbrojenie płyty UN , 09.06.2020

ob. PZ-338a , Zbrojenie płyty UN , 09.06.2020

ob. PZ-338b , Zbrojenie płyty UN , 09.06.2020

ob. PZ-338b , Zbrojenie płyty UN , 09.06.2020

km 414+735, WD-351, Izolacja płyt pomostu, 19.06.2020

km 414+735, WD-351, Izolacja płyt pomostu, 19.06.2020

km 412+669, WD-348, Montaż dylatacji, 19.06.2020

km 412+669, WD-348, Montaż dylatacji, 19.06.2020

km 410+638, ob. MDPZ-345a, Roboty kafarowe, 19.06.2020

km 410+638, ob. MDPZ-345a, Roboty kafarowe, 19.06.2020

km 401+600, PZ-338b, Zbrojenie ustroju nośnego, 19.06.2020

km 401+600, PZ-338b, Zbrojenie ustroju nośnego, 19.06.2020

km 0+200, WD-348 Rozłożenie piasku do wykonania mieszanki MCE, 25.06.2020

km 0+200, WD-348 Rozłożenie piasku do wykonania mieszanki MCE, 25.06.2020

km 410+638, MAPZ 345, Montaż krawężników, 26.06.2020

km 410+638, MAPZ 345, Montaż krawężników, 26.06.2020

km 410+638, MAPZ 345, Montaż krawężników 26.06.2020

km 410+638, MAPZ 345, Montaż krawężników 26.06.2020

km 414+735, WD351, Zbrojenie kap chodnikowych, 26.06.2020

km 414+735, WD351, Zbrojenie kap chodnikowych, 26.06.2020

km 414+735, WD351, Zbrojenie kap chodnikowych, 26.06.2020

km 414+735, WD351, Zbrojenie kap chodnikowych, 26.06.2020

km 414+335, WD350, Izolacja z papy termozgrzewalnej, 26.06.2020

km 414+335, WD350, Izolacja z papy termozgrzewalnej, 26.06.2020

km 405+050, PZ 340a, Betonowanie UN, 26.06.2020

km 405+050, PZ 340a, Betonowanie UN, 26.06.2020

Opublikowano: pią, 19/06/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo