Loga UE

/ Roboty mostowe

PZ-338b, Wykonywanie papy termozgrzewalnej, 06.11.2020

PZ-338b, Wykonywanie papy termozgrzewalnej, 06.11.2020

PZ-06, Wykop pod obiekt, 06.11.2020

PZ-06, Wykop pod obiekt, 06.11.2020

MaPz 345a, Montaż papy pod kapami chodnikowymi, 13.11.2020

MaPz 345a, Montaż papy pod kapami chodnikowymi, 13.11.2020

Ppz 11a, Płyty przejściowe, 13.11.2020

Ppz 11a, Płyty przejściowe, 13.11.2020

PmDS 19.1, Przepust, 13.11.2020

PmDS 19.1, Przepust, 13.11.2020

PG 340, Rozbiórka obiektu, 13.11.2020

PG 340, Rozbiórka obiektu, 13.11.2020

PG 340, Rozbiórka obiektu, 13.11.2020

PG 340, Rozbiórka obiektu, 13.11.2020

Ppz 01, Montaż prefabrykatów – przepust, 20.11.2020

Ppz 01, Montaż prefabrykatów – przepust, 20.11.2020

Ppz 03, Wykop, 20.11.2020

Ppz 03, Wykop, 20.11.2020

Ppz 03, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 20.11.2020

Ppz 03, Zbrojenie fundamentów skrzydeł, 20.11.2020

WD 348, Umocnienie kostką brukową, 20.11.2020

WD 348, Umocnienie kostką brukową, 20.11.2020

WD 348, Schody skarpowe, 20.11.2020

WD 348, Schody skarpowe, 20.11.2020

Ppz-02, Betonowanie fundamentu na podporze B, 27.11.2020

Ppz-02, Betonowanie fundamentu na podporze B, 27.11.2020

Ppz-04, Wbijanie ścianek szczelnych, 27.11.2020

Ppz-04, Wbijanie ścianek szczelnych, 27.11.2020

Ppz-06, Zbrojenie i deskowanie fundamentu, 27.11.2020

Ppz-06, Zbrojenie i deskowanie fundamentu, 27.11.2020

PmDs 19, Zasypka przepustu, 27.11.2020

PmDs 19, Zasypka przepustu, 27.11.2020

WD 344, Montaż rusztowań ustroju nośnego, 27.11.2020

WD 344, Montaż rusztowań ustroju nośnego, 27.11.2020

WD 344, Montaż rusztowań ustroju nośnego, 27.11.2020

WD 344, Montaż rusztowań ustroju nośnego, 27.11.2020

Opublikowano: czw, 29/10/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo