Loga UE

/ Roboty mostowe

PG-347, Deskowanie ścian ramy, 07.05.2021

PG-347, Deskowanie ścian ramy, 07.05.2021

Ppz-10, Montaż odwodnienia, 07.05.2021

Ppz-10, Montaż odwodnienia, 07.05.2021

Ppz-10, Montaż odwodnienia, 07.05.2021

Ppz-10, Montaż odwodnienia, 07.05.2021

Pm-08, Zbrojenie płyty zespalającej, 07.05.2021

Pm-08, Zbrojenie płyty zespalającej, 07.05.2021

WA-342, Zbrojenie płyt przejściowych, 07.05.2021

WA-342, Zbrojenie płyt przejściowych, 07.05.2021

WA-342, Zbrojenie płyt przejściowych, 07.05.2021

WA-342, Zbrojenie płyt przejściowych, 07.05.2021

PG-349, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

PG-349, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

PG-349, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

PG-349, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

WA-343, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

WA-343, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

WA-343, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

WA-343, Zbrojenie skrzydeł, 13.05.2021

MAPZ-345, Odwodnienie za przyczółkiem, 13.05.2021

MAPZ-345, Odwodnienie za przyczółkiem, 13.05.2021

MAPZ-345, Odwodnienie za przyczółkiem, 13.05.2021

MAPZ-345, Odwodnienie za przyczółkiem, 13.05.2021

Pm-08, Zbrojenie skrzydła, 21.05.2021

Pm-08, Zbrojenie skrzydła, 21.05.2021

Ppz-10, Zbrojenie płyty przejściowej, 21.05.2021

Ppz-10, Zbrojenie płyty przejściowej, 21.05.2021

MAPZ-345, Zbrojenie ustroju nośnego, 21.05.2021

MAPZ-345, Zbrojenie ustroju nośnego, 21.05.2021

MAPZ-345, Zbrojenie ustroju nośnego, 21.05.2021

MAPZ-345, Zbrojenie ustroju nośnego, 21.05.2021

Ppz-10, Deskowanie i zbrojenie ramy ustroju nośnego, 28.05.2021

Ppz-10, Deskowanie i zbrojenie ramy ustroju nośnego, 28.05.2021

Ppz-10, Deskowanie gzymsu, 28.05.2021

Ppz-10, Deskowanie gzymsu, 28.05.2021

Ppz-10, Płyta przejściowa i zespalająca, 28.05.2021

Ppz-10, Płyta przejściowa i zespalająca, 28.05.2021

Ppz-10, Płyta przejściowa i zespalająca, 28.05.2021

Ppz-10, Płyta przejściowa i zespalająca, 28.05.2021

WA-343, Warstwa odcinająca, 28.05.2021

WA-343, Warstwa odcinająca, 28.05.2021

Opublikowano: pią, 28/05/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo