Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt WA-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 01.07.2021

Obiekt WA-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 01.07.2021

Obiekt WA-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 01.07.2021

Obiekt WA-343, Zbrojenie kap chodnikowych, 01.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż desek gzymsowych, 01.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż desek gzymsowych, 01.07.2021

Obiekt MAPZ-345, Zasypka przyczółków, 01.07.2021

Obiekt MAPZ-345, Zasypka przyczółków, 01.07.2021

Obiekt WD-344, Płyta przejściowa, 08.07.2021

Obiekt WD-344, Płyta przejściowa, 08.07.2021

Obiekt PZ-338b, Montaż słupów ekranów akustycznych, 16.07.2021

Obiekt PZ-338b, Montaż słupów ekranów akustycznych, 16.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż zbrojenia, 16.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż zbrojenia, 16.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż zbrojenia, 16.07.2021

Obiekt WD-344, Montaż zbrojenia, 16.07.2021

Obiekt WD-344, Beton ochronny płyt przejściowych, 12.07.2021

Obiekt WD-344, Beton ochronny płyt przejściowych, 12.07.2021

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka betonu, 15.07.2021

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka betonu, 15.07.2021

Obiekt WA-343, Beton ochronny, 12.07.2021

Obiekt WA-343, Beton ochronny, 12.07.2021

Obiekt PG-346, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt PG-346, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt PG-346, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt PG-346, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 22.07.2021

Obiekt WA-341, Schody skarpowe, 22.07.2021

Obiekt WA-341, Schody skarpowe, 22.07.2021

Obiekt PZ-340a, Izolacja prefabrykatów krańcowych, 22.07.2021

Obiekt PZ-340a, Izolacja prefabrykatów krańcowych, 22.07.2021

Obiekt PZ-340a, Izolacja prefabrykatów krańcowych, 22.07.2021

Obiekt PZ-340a, Izolacja prefabrykatów krańcowych, 22.07.2021

Obiekt WD-344, Betonowanie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt WD-344, Betonowanie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt WD-344, Betonowanie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt WD-344, Betonowanie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt WD-344, Zbrojenie kap chodnikowych, 28.07.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne, 29.07.2021

Obiekt PZ-338b, Roboty ziemne, 29.07.2021

Obiekt WD-344, Zabezpieczenie desek gzymsowych, 29.07.2021

Obiekt WD-344, Zabezpieczenie desek gzymsowych, 29.07.2021

Opublikowano: pią, 30/07/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo