Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt MDPZ-345a, Szlifowanie prefabrykatów, 02.08.2021r.

Obiekt MDPZ-345a, Szlifowanie prefabrykatów, 02.08.2021r.

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka powierzchni betonowych, 10.08.2021r.

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka powierzchni betonowych, 10.08.2021r.

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka powierzchni betonowych, 10.08.2021r.

Obiekt PZ-340a, Kosmetyka powierzchni betonowych, 10.08.2021r.

Obiekt PG-349, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt PG-349, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt PG-349, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt PG-349, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt MAPZ-345, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt MAPZ-345, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt PZ-349a, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt PZ-349a, Montaż słupów ekranów akustycznych, 09.08.2021r.

Obiekt WD-350, Zabezpieczenie przeciw chlorkom słupów, 12.08.2021r.

Obiekt WD-350, Zabezpieczenie przeciw chlorkom słupów, 12.08.2021r.

Obiekt WD-350, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpus,12.08.2021r.

Obiekt WD-350, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpus,12.08.2021r.

Obiekt PZ-338b, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpusu, 13.08.2021r.

Obiekt PZ-338b, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpusu, 13.08.2021r.

Obiekt WD-344, Żywica na kapach chodnikowych, 13.08.2021r.

Obiekt WD-344, Żywica na kapach chodnikowych, 13.08.2021r.

Obiekt WD-344, Żywica na kapach chodnikowych, 13.08.2021r.

Obiekt WD-344, Żywica na kapach chodnikowych, 13.08.2021r.

Obiekt PZ-338a, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpusu, 13.08.2021r

Obiekt PZ-338a, Zabezpieczenie przeciw chlorkom korpusu, 13.08.2021r

Obiekt WD-344, Wiercenie kotew pod bariery, 19.08.2021

Obiekt WD-344, Wiercenie kotew pod bariery, 19.08.2021

Obiekt WD-344, Przygotowanie ustroju nośnego do montażu papy, 19.08.2021

Obiekt WD-344, Przygotowanie ustroju nośnego do montażu papy, 19.08.2021

WA-339, Przygotowanie ustroju nośnego do montażu papy, 20.08.2021

WA-339, Przygotowanie ustroju nośnego do montażu papy, 20.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WD-344, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 25.08.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 27.08.2021

Obiekt WA-339, Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego, 27.08.2021

Opublikowano: wto, 31/08/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo