Loga UE

/ Roboty mostowe

Obiekt Ppz-05, Balustrady, wlot przepustu, 06.10.2021

Obiekt Ppz-05, Balustrady, wlot przepustu, 06.10.2021

Obiekt Ppz-05, Zasyp przepustu, 06.10.2021

Obiekt Ppz-05, Zasyp przepustu, 06.10.2021

Obiekt Ppz-06, Balustrady na skrzydłach, 06.10.2021

Obiekt Ppz-06, Balustrady na skrzydłach, 06.10.2021

Obiekt Ppz-06, Zasyp przepustu, 06.10.2021

Obiekt Ppz-06, Zasyp przepustu, 06.10.2021

Obiekt PG-340, Balustrada na skrzydle, 06.10.2021

Obiekt PG-340, Balustrada na skrzydle, 06.10.2021

Obiekt PZ-340a, Bariery ochronne pod obiektem, 06.10.2021

Obiekt PZ-340a, Bariery ochronne pod obiektem, 06.10.2021

Obiekt WD-344, Montaż krawężników na dojazdach do obiektu, 06.10.2021

Obiekt WD-344, Montaż krawężników na dojazdach do obiektu, 06.10.2021

Obiekt WD-344, Zabezpieczenie skarp nasypu geokratą, 06.10.2021

Obiekt WD-344, Zabezpieczenie skarp nasypu geokratą, 06.10.2021

Obiekt MAPZ-345a, Warstwa ścieralna AC11S na obiekcie, 06.10.2021

Obiekt MAPZ-345a, Warstwa ścieralna AC11S na obiekcie, 06.10.2021

Obiekt Ppz-02, Zabudowa pod przepustem, 08.10.2021

Obiekt Ppz-02, Zabudowa pod przepustem, 08.10.2021

Obiekt Ppz-02, Zabudowa pod przepustem, 08.10.2021

Obiekt Ppz-02, Zabudowa pod przepustem, 08.10.2021

Obiekt PG-349, Przygotowanie do montażu papy, 11.10.2021

Obiekt PG-349, Przygotowanie do montażu papy, 11.10.2021

Obiekt Ppz-11 , Przygotowanie do montażu papy, 11.10.2021

Obiekt Ppz-11 , Przygotowanie do montażu papy, 11.10.2021

Obiekt WD-344, Montaż rur, 11.10.2021

Obiekt WD-344, Montaż rur, 11.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 11.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 11.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 15.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 15.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 15.10.2021

Obiekt WD-344, Kosmetyka powierzchni betonowych, 15.10.2021

Obiekt WA-339, Roboty brukarskie na skarpach, 15.10.2021

Obiekt WA-339, Roboty brukarskie na skarpach, 15.10.2021

Obiekt Pm DS.18-1, Montaż barier ochronnych, 20.10.2021

Obiekt Pm DS.18-1, Montaż barier ochronnych, 20.10.2021

Obiekt Pm DS.18-1, Montaż barier ochronnych, 20.10.2021

Obiekt Pm DS.18-1, Montaż barier ochronnych, 20.10.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie schodów skarpowych, 20.10.2021

Obiekt PG-347, Wykonywanie schodów skarpowych, 20.10.2021

Obiekt WD-348, Roboty wykończeniowe powierzchni betonowych, 21.10.2021

Obiekt WD-348, Roboty wykończeniowe powierzchni betonowych, 21.10.2021

Obiekt WA-341, Wypełnienia szklane ekranów akustycznych, 21.10.2021

Obiekt WA-341, Wypełnienia szklane ekranów akustycznych, 21.10.2021

Obiekt PZ-349a, Wykonywanie schodów skarpowych, 26.10.2021

Obiekt PZ-349a, Wykonywanie schodów skarpowych, 26.10.2021

Obiekt MAPZ-345, Montaż krawężników zanikających, 26.10.2021

Obiekt MAPZ-345, Montaż krawężników zanikających, 26.10.2021

Obiekt MAPZ-345a, Przygotowanie pod układanie żywic, 26.10.2021

Obiekt MAPZ-345a, Przygotowanie pod układanie żywic, 26.10.2021

Obiekt WD-348, Kosmetyka powierzchni betonowych, 26.10.2021

Obiekt WD-348, Kosmetyka powierzchni betonowych, 26.10.2021

Obiekt PG-349, Żywica na kapach chodnikowych, 28.10.2021

Obiekt PG-349, Żywica na kapach chodnikowych, 28.10.2021

Obiekt PG-349, Montaż krawężników zanikających, 28.10.2021

Obiekt PG-349, Montaż krawężników zanikających, 28.10.2021

Obiekt PG-349, Montaż krawężników zanikających, 28.10.2021

Obiekt PG-349, Montaż krawężników zanikających, 28.10.2021

Obiekt WD-344, Antykorozja powierzchni betonowych, 29.10.2021

Obiekt WD-344, Antykorozja powierzchni betonowych, 29.10.2021

Opublikowano: nie, 31/10/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo