Loga UE

/ Roboty mostowe

Dojazd do obiektu WD-348, Układanie kruszywa pod chodnik, 02.12.2021

Dojazd do obiektu WD-348, Układanie kruszywa pod chodnik, 02.12.2021

Obiekt PG-343, Robot brukarskie przy schodach skarpowych, 02.12.2021

Obiekt PG-343, Robot brukarskie przy schodach skarpowych, 02.12.2021

Obiekt PG-343, Robot brukarskie przy schodach skarpowych, 02.12.2021

Obiekt PG-343, Robot brukarskie przy schodach skarpowych, 02.12.2021

Dojazd do obiektu WD-351, Układanie kruszywa pod chodnik, 03.12.2021

Dojazd do obiektu WD-351, Układanie kruszywa pod chodnik, 03.12.2021

Obiekt PZ-338b, Nasadzenia na nasypie przy obiekcie, 07.12.2021

Obiekt PZ-338b, Nasadzenia na nasypie przy obiekcie, 07.12.2021

Obiekt PZ-338a, Wykonywanie wierceń pod nasadzenia, 07.12.2021

Obiekt PZ-338a, Wykonywanie wierceń pod nasadzenia, 07.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie korytek ściekowych, 09.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie korytek ściekowych, 09.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie korytek ściekowych, 09.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie korytek ściekowych, 09.12.2021

Obiekt WD-348, Montaż klamer drabin, 09.12.2021

Obiekt WD-348, Montaż klamer drabin, 09.12.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Wykonywanie chodników, 13.12.2021

Dojazd do obiektu WD-344, Wykonywanie chodników, 13.12.2021

Obiekt PZ-340a, Roboty ziemne na obiekcie, 13.12.2021

Obiekt PZ-340a, Roboty ziemne na obiekcie, 13.12.2021

Obiekt PZ-338b, Nasadzenia na nasypie przy obiekcie, 13.12.2021

Obiekt PZ-338b, Nasadzenia na nasypie przy obiekcie, 13.12.2021

Obiekt WA-339, Montaż klamer drabin pod obiektem, 13.12.2021

Obiekt WA-339, Montaż klamer drabin pod obiektem, 13.12.2021

Obiekt PZ-340a, Roboty ziemne na obiekcie, 14.12.2021

Obiekt PZ-340a, Roboty ziemne na obiekcie, 14.12.2021

Obiekt WD-351, Montaż balustrad schodów skarpowych, 14.12.2021

Obiekt WD-351, Montaż balustrad schodów skarpowych, 14.12.2021

Obiekt PG-349, Montaż wypełnień szklanych ekranów akustycznych, 15.12.2021

Obiekt PG-349, Montaż wypełnień szklanych ekranów akustycznych, 15.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 20.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 20.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 20.12.2021

Obiekt PZ-340a, Wykonywanie robót ziemnych na obiekcie, 20.12.2021

Obiekt PZ-338a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 22.12.2021

Obiekt PZ-338a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 22.12.2021

Obiekt PZ-338a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 22.12.2021

Obiekt PZ-338a, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych, 22.12.2021

Obiekt PZ-338a, Nasadzenia na obiekcie, 22.12.2021

Obiekt PZ-338a, Nasadzenia na obiekcie, 22.12.2021

MDPZ-345a, Montaż klamer drabin, 29.12.2021

MDPZ-345a, Montaż klamer drabin, 29.12.2021

Opublikowano: czw, 30/12/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo