/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0046/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa autostrady A1, koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).
km 414+300,  Prace nad zasilaniem obiektów, 03.01.2022

pon, 31/01/22

Roboty branżowe

pon, 31/01/22

Roboty drogowe

Obiekt Pm-08, Balustrady na obiekcie, 05.01.2022

pon, 31/01/22

Roboty mostowe

399+800

pon, 31/01/22

Zdjęcia lotnicze