Loga UE

/ Wizytacja budowy przez przedstawicieli organów administracji publicznej

W dniu 27.09.2021r. budowę odcinka E autostrady A1 wizytowali przedstawiciele Wojewody Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego. Głównym celem wizytacji było pogłębienie współpracy i wymiany doświadczeń między organami administracji publicznej, uczestniczącymi w procesie przygotowania, realizacji i obiorów inwestycji drogowych, a Zamawiającym. Wizytacja była znakomitą okazją do dyskusji na temat oceny zasadności i skuteczności przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności w tak ważnym zakresie, jakim jest ochrona środowiska.

Opublikowano: wto, 28/09/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo