Loga UE

/ Wprowadzenie zmian w Tymczasowej Organizacji Ruchu dot. granicy woj. łódzkiego i woj. śląskiego

W dniu 23.10.2020r. nastąpiły zmiany w organizacji ruchu polegające na udostępnieniu użytkownikom drogi fragmentu nowej, lewej jezdni autostrady A1. Udostępniony odcinek, od km 399+742 (granica województw łódzkiego i śląskiego) do km 406+200 (miejscowość Kruszyna), zapewnia możliwość prowadzenie ruchu pojazdów w przekroju 2+1, to znaczy w kierunku Gdańska po dwóch pasach ruchu a w kierunku Gorzyczek po jednym pasie ruchu. Przełożenie ruchu umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie robót na projektowanej drugiej jezdni autostrady.

 

 

Opublikowano: pią, 23/10/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo