Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

W dniu 21.12.2021r. nastąpiły zmiany w organizacji ruchu polegające na udostępnieniu kierowcom całej jezdni lewej budowanej autostrady A1. Udostępniony odcinek umożliwia prowadzenie ruchu pojazdów w kierunku Gdańska od km 417+300 do km 416+650 dwoma pasami ruchu i od km 416+650 do km 399+743 trzema pasami ruchu. Ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się jak dotychczas od km 399+743 do km 406+400 trzema i dalej dwoma pasami ruchu. Ze względu na wciąż trwające roboty prosimy kierowców o bardzo ostrożną jazdę.

Opublikowano: wto, 21/12/21

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
www.gddkia.gov.pl
POLAQUA
/ WYKONAWCA
POLAQUA Sp. z o.o.
www.polaqua.pl
/ KONSULTANT
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Trakt
/ PROJEKTANT
Trakt sp. z o.o. sp. k.
www.trakt.eu
Script logo